JULKIPANOILMOITUS 7.7.-13.8.2020

Kosken Tl Ympäristönsuojelu antaa 7.7.2020 seuraavan viranhaltijapäätöksen ilmoitukseen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (ympäristönsuojelulaki 527/2014 § 118), jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon:

Ilmoituksen tekijä
SPV Ravintolat Oy
Turuntie 1
21380 Aura

Toiminta, toiminta-aika ja sijainti:
Ilmoitus koskee Auran kunnassa kiinteistöillä Riihipelto 19-423-2-274 ja Säästöpankki 19-423-3-66 osoitteessa Poikkikuja/Turuntie 1, Aura järjestettävää ulkoilmakonserttia alkaen lauantaina 18.7.2020 klo 12.00 ja päättyen sunnuntaina 19.7.2020 klo 01.00.

Jäljennös päätöksestä ja muutoksenhakuohje ovat nähtävillä 7.7.-13.8.2020 Kosken Tl kunnan internetsivujen ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa: https://koski.fi/ymparistonsuojelun-sahkoinen-ilmoitustaulu/

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä. Valituskirjat tulee toimittaa 13.8.2020 mennessä Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteeseen PL 204, 65101 Vaasa.

 

Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta

Lisätietoja asiassa antaa ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka p. 044 744 1116 tai sähköpostitse jonna.hostikka@koski.fi.

 

Alkuperäinen päätös

Julkipanoilmoitus