KAAVA-AINEISTON KUULUTUS

Kunnanhallitus (15.1.2024 §10) on hyväksynyt Asemanseudun vanhan keskustan asemakaavamuutoksen kaavaehdotuksen ja päättänyt asettaa sen nähtäville. Kaava-aineisto on nähtävillä 23.1. – 23.2.2024.

Aineisto on nähtävillä kunnanvirastossa sen aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivulla aura.fi/kaavoitus/asemakaava koko kaavaprosessin ajan.

Kunnan asukkailla ja kaavan osallisilla on mahdollisuus lausua aineistosta ja sen riittävyydestä mielipiteitä. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina osoitettuna kunnanhallitukselle Tuulentie 1, 21380 Aura, jättämällä kunnanvirastoon os. Tuulentie 1, Aura tai sähköpostitse kunta@aura.fi 23.2.2024mennessä.

Aurassa 23.1.2024

Kunnanhallitus