KUULUTUS

Kunnanhallitus (25.9.2023 § 194) on päättänyt asettaa nähtäville Aurajoen rannan asemakaavamuutoksen tarkistetun kaavaehdotuksen aineistot.

Aineisto on nähtävillä kunnanvirastossa sen aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivulla aura.fi/kaavoitus/asemakaava koko kaavaprosessin ajan.

Kunnan asukkailla ja kaavan osallisilla on mahdollisuus lausua aineistosta ja sen riittävyydestä mielipiteitä. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina osoitettuna kunnanhallitukselle os. Tuulentie 1, Aura tai sähköpostitse kunta@aura.fi 10.11.2023 mennessä.

Aurassa 29.9.2023

Kunnanhallitus