Lounea Oy hakee rakennuslupaa matkaviestintukiaseman rakentamiseksi osoitteessa Pikku Lahdontie 7, kiinteistölle Ali Knaapi, 19–423-1-783.

Lupahakemus on 40 metriä korkeasta ristikkomastosta ja sen viereen maahan tulevasta neljän neliömetrin kokoisesta laitetilasta.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta ilmoitetaan tällä kuulutuksella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja ne, joiden etua tai oikeutta hakemus koskee, varataan tilaisuus tulla kuulluksi ja toimittaa huomautus rakennusvalvontaan 1.12.2022 mennessä.

Asiakirjat, joista hankkeen laatu ja laajuus selviävät, pidetään nähtävillä Auran kotisivuilla 10.11. – 1.12.2022.

Lisätietoja lupahakemuksesta ja hankkeesta antaa rakennustarkastaja Pentti Urho, p. 0500 326 088.

 

Aurassa, 10.11.2022

Rakennusvalvonta

Kuulutetut asiakirjat: