DNA Tower Finland Oy hakee suunnittelutarveratkaisua rakennusluvan yhteydessä matkaviestintukiaseman rakentamiseksi kiinteistölle Käkisuo, 19-417-4-48. Kiinteistö sijaitsee valtatie 9 ja Orimäentien risteyksen läheisyydessä.

Lupahakemus on 60 metriä korkeasta ristikkomastosta ja sen viereen maahan tulevasta kymmenen neliömetrin kokoisesta laitetilasta.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta ilmoitetaan tällä kuulutuksella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja ne, joiden etua tai oikeutta hakemus koskee, varataan tilaisuus tulla kuulluksi ja toimittaa huomautus rakennusvalvontaan 15.9.2023 mennessä.

Asiakirjat, joista hankkeen laatu ja laajuus selviävät, pidetään nähtävillä Auran kotisivuilla 1.9. – 15.9.2023.

Lisätietoja lupahakemuksesta ja hankkeesta antaa rakennustarkastaja Aki Vuorinen, p. 050 590 6720.

 

 

Aurassa, 25.8.2023

Rakennusvalvonta

Auran kunnan rakennusvalvonta