KUULUTUS 7.3. – 8.4.2022

Kunnanhallitus on päättänyt 13.12.2021 § 251 käynnistää Auran kunnan Metsä-Halavan alueen jatkokaavoituksen. Kunnanhallitus (21.2.2022 § 28) on hyväksynyt ja  päättänyt asettaa nähtäville asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman Maankäyttö- ja rakennuslain § 63 mukaisesti.

Aineisto on nähtävillä kunnanvirastossa sen aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivulla aura.fi/kaavoitus/asemakaava koko kaavaprosessin ajan.

Kunnan asukkailla ja kaavan osallisilla on mahdollisuus lausua osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja riittävyydestä mielipiteitä. Mielipiteet tulee toimittaa 8.4.2022 mennessä kirjallisina osoitettuna kunnanhallitukselle PL 24, 21381 Aura, jättämällä kunnanvirastoon os. Perkkiönkuja 2, Aura tai sähköpostitse kunta(a)aura.fi.

Aurassa 7.3.2022

Kunnanhallitus