Kunnanhallitus on 22.8.2022 §152 hyväksynyt ja päättänyt asettaa nähtäville  Metsä-Halavan alueen asemakaavan laajennuksen ja muutoksen ehdotusvaiheen aineistot. Kaava-aineisto pidetään nähtävillä kunnan internet-sivulla sekä kunnanvirastossa.

Aineisto on nähtävillä kunnanvirastossa sen aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivulla aura.fi/kaavoitus/asemakaava koko kaavaprosessin ajan.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Muistutukset tulee toimittaa kirjallisina osoitettuna kunnanhallitukselle PL 24, 21381 Aura, jättämällä kunnanvirastoon os. Perkkiönkuja 2, Aura tai sähköpostitse kunta@aura.fi 30.9.2022 mennessä.

Aurassa 29.8.2022

Kunnanhallitus