29.6. – 10.9.2021 nähtävillä olleeseen Auran Asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavaehdotukseen on tehty tarkennuksia. Yleiskaavaehdotus on valmisteltu nähtävilläoloaikana saadun palautteen ja tarkennettujen selvitysten perusteella. Osayleiskaavaehdotus koostuu kartasta sekä kaavaselostuksesta liitteineen.

Päivitetty kaavaehdotus liitteineen pidetään nähtävillä kunnankirjastossa (Urpontie 2) sen aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivulla aura.fi/kaavoitus/yleiskaava

Mahdolliset muistutukset tulee jättää 30 vuorokauden kuluessa eli pe 19.11. mennessä sähköpostilla osoitteeseen kunta@aura.fi

Vastineiden käsittelyn jälkeen osayleiskaava etenee kunnanhallituksen käsittelyyn ja valtuuston vahvistettavaksi.

AURAN KUNNANHALLITUS