KUULUTUS 29.6. – 10.9.2021

Auran kunnanhallitus (7.6.2021 §98) on hyväksynyt ja päättänyt asettaa nähtäville Auran Asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavaehdotuksen. Kaavaehdotus liitteineen pidetään nähtävillä kunnankirjastossa (Urpontie 2) sen aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivulla aura.fi/kaavoitus/yleiskaava

Yleiskaavaehdotus on valmisteltu osayleiskaavaluonnoksesta saadun palautteen sekä tehtyjen selvitysten perusteella. Osayleiskaavaehdotus koostuu kartasta sekä kaavaselostuksesta liitteineen.

Kunnanhallitus pyytää osallisilta tahoilta ja viranomaisilta lausunnot osayleiskaavaehdotuksesta. Lausuntojen ja muistutusten jälkeen niihin laaditaan vastineet. Vastineiden käsittelyn jälkeen osayleiskaava etenee kunnanhallituksen käsittelyyn ja valtuuston vahvistettavaksi.

Lausunnot tulee jättää 10.9.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kunta@aura.fi

Mikäli lausuntoa tai ilmoitusta lausunnon lähettämisestä ei toimiteta määräajassa, katsotaan, että lausujalla ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksesta.

29.6.2021

AURAN KUNNANHALLITUS