Kuulutus, ilmoitustaululla 20.3-20.4.2020

Pohjavesien suojelusuunnitelma on laadittu yhteisprojektina Pöytyän, Auran, Koski Tl ja Marttilan kuntien pohjavesialueille. Lisäksi riskikartoitukset on päivitetty kuntien vedenhankinnassa oleville pohjavesialueille, jotka sijaitsevat pääosin muiden kuntien alueella. Suunnitelma on laadittu 8 pohjavesialueelle ja päivitetty 5 pohjavesialueelle.

Ehdotus pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaksi on kuulutusajan 20.3.-20.4.2020 nähtävillä Kosken Tl ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa:
https://www.koski.fi/ymparistonsuojelun-sahkoinen-ilmoitustaulu

Lain vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) 10f § mukaan kunnan on pohjavesialueen suojelusuunnitelmaa laadittaessa tai muutettaessa varattava kaikille mahdollisuus tutustua ehdotukseen ja esittää siitä mielipiteensä.

Mielipiteen ilmaisut on toimitettava kirjallisina tai sähköisesti 20.4.2020 mennessä osoitteeseen Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl tai ymparisto@koski.fi. Muistutuksesta ja mielipiteestä tulee ilmetä tekijän nimi ja yhteystiedot.

Koskella Tl 20.3.2020
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta

Lue koko kuulutus tästä