Kunnanhallitus (30.1.2023 § 17) on päättänyt käynnistää Asemanseudun vanhan keskustan asemakaavamuutoksen. Hallitus on samassa kokouksessa päättänyt asettaa nähtäville asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Aineisto on nähtävillä kunnanvirastossa sen aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivulla aura.fi/kaavoitus/asemakaava koko kaavaprosessin ajan.

Kunnan asukkailla ja kaavan osallisilla on mahdollisuus lausua aineistosta ja sen riittävyydestä mielipiteitä. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina osoitettuna kunnanhallitukselle PL 24, 21381 Aura, jättämällä kunnanvirastoon os. Perkkiönkuja 2, Aura tai sähköpostitse kunta@aura.fi 17.3.2023 mennessä.

 

Aurassa 7.2.2023

Auran kunnanhallitus