Auran kunnanvaltuusto on 12.12.2022 §50 hyväksynyt Metsä-Halavan alueen asemakaavan laajennuksen.

Kaava-aineistosta ei ole jätetty valituksia muutoksenhakuaikana. Näin ollen asemakaava katsotaan astuvan voimaan tällä kuulutuksella.

Aurassa 10.2.2023
Auran kunnanhallitus