Auran asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaava hyväksyttiin 17.1.2022 Auran kunnanvaltuustossa (§ 3). Varsinais-Suomen ELY-keskus on jättänyt päätöksestä oikaisukehotuksen koskien Kivimetsän alueelle sijoittuvan liito-oravan elinpiirin edellyttämiä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä.

Kunnanhallitus on päättänyt 11.4.2022 § 67 määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella osayleiskaavan tulemaan voimaan kunnanvaltuuston päätöksen 17.1.2022 § 3 mukaisesti lukuun ottamatta liitekartalla esitettyjä alueita, joihin Ely-keskuksen oikaisukehotuksen katsotaan kohdistuvan.

20220322_AuraOYK_voimaan_1_15000-1

Liitekartta tarkennuksista (pdf)

Antopäivä 20.4.2022

Kunnanhallitus