Auran asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaava hyväksyttiin 17.1.2022 Auran kunnanvaltuustossa (§ 3). Varsinais-Suomen ELY-keskus jätti päätöksestä oikaisukehotuksen koskien Kivimetsän alueelle sijoittuvan liito-oravan elinpiirin edellyttämiä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä.

ELY-keskuksen oikaisukehotuksessa esitetyt kohdat tarkennettiin ja käsiteltiin kunnanvaltuuston kokouksessa 16.5.2022 § 17. Kunnanvaltuuston päätöksestä ei saapunut valituksia sen muutoksenhakuaikana 20.5. – 30.6.2022.

Kunnanhallitus on täten 8.8.2022 § 140 päätöksellä määrännyt osayleiskaavan tulemaan kokonaisuudessaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella ja kunnanvaltuuston päätöksen 16.5.2022 § 17 mukaisesti.

Antopäivä 16.8.2022

Kunnanhallitus