YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAKU 29.3.2024 MENNESSÄ

Yksityistieavustukset julistetaan haettavaksi Auran kunnan alueella sijaitseville yksityisteille 29.3.2024 mennessä. Tekniselle lautakunnalle osoitetut kunnossapitoavustusanomukset tulee tehdä kunnanvirastosta saatavalle lomakkeelle. Lomakkeen voi myös ladata ja tulostaa tästä linkistä:

Peruskorjausavustusanomukset voi lähettää vapaamuotoisina siten, että siinä tulee ilmetä seuraavat asiat:

  • Selostus peruskorjaustoimenpiteistä
  • Kustannusarvio
  • Peruskarttakopio kohteen sijainnista
  • Suuremmista kohteista tulee laatia erilliset suunnitelmat.
  • Päätös yksityistien parantamisen valtionavustuksesta

Avustusanomukset tulee osoittaa Auran tekniselle lautakunnalle osoitteella

Auran kunta
Tekninen lautakunta
Tuulentie 1
21380 AURA

tai sähköpostitse kunnan sähköpostiin kunta(a)aura.fi

Kuoreen ja viestin otsikkoon tulee laittaa merkintä ”yksityistieavustus”

AURAN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

Teiden tietojen päivitys Väylävirastolle

Yksityistielain (560/2018) myötä Yksityistiekunnilla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Väyläviraston Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot. Yksityisteiden valtionavustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat Digiroadissa ajantasaiset. Tietoja ei saada Digiroadiin mistään muualta kuin yksityistiekunnilta ja yksityistieosakkailta. Yksityisteille ei ole lähtökohtaisesti aineistossa ilmoitettuna mitään tietoja, jos tiekunta ei ole sitä itse aiemmin tehnyt. Tietoja käytetään mm. pelastuslaitoksen ja hätäpuheluiden liikenteenohjaukseen.

Tietojen ilmoittamisen ilmoituslomake Väyläviraston sivuilla.

Lue lisää Väyläviraston sivuilta.