Kosken Tl Ympäristönsuojelu antaa 3.5.2022 seuraavan viranhaltijapäätöksen ilmoitukseen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (ympäristönsuojelulaki 527/2014 § 118), jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon:

Ilmoituksen tekijä
SPV Ravintolat Oy
Turuntie 1
21380 Aura

Toiminta, toiminta-aika ja sijainti:

Ilmoitus koskee Auran kunnassa kiinteistöillä Riihipelto 19-423-2-274 ja Säästöpankki 19-423-3-66 osoitteessa Poikkikuja/Turuntie 1, Aura järjestettävää ulkoilmakonserttia alkaen lauantaina 18.6.2022 klo 12.00 ja päättyen sunnuntaina 19.6.2022 klo 02.00. Konsertin esiintyjät lopettavat soittamisen klo 1.30.

Jäljennös päätöksestä ja muutoksenhakuohje ovat nähtävillä 3.5.-9.6.2022 Kosken Tl kunnan internetsivujen ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa: https://koski.fi/ymparistonsuojelun-sahkoinen-ilmoitustaulu/

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä. Valituskirjat tulee toimittaa 9.6.2022 mennessä Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteeseen PL 204, 65101 Vaasa.

Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta