Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelulautakunta antaa seuraavan maa-aineslain 1 § ja 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan 19.12.2023, jolloin päätöksen katsotaan tulevan
kaikkien asianosaisten tietoon.

Rudus Oy:n kalliokiviaineksen otto sekä louhinta, murskaus sekä varastointi, 582 000 m3ktr, ottamisaika noin 6 vuotta, alin sallittu ottotaso +45, olemassa olevalle Aurankallion ottoalueelle. Alue sijaitsee Auran kunnassa kiinteistöillä Koivisto 19–417–1–34, Uutela II 19-417-4-42, Mennala 19–417–4–79 ja Auran murskaamo 19–417–6–0 osoitteessa Kantatie, AURA.

Jäljennös päätöksestä ja muutoksen hakuohje ovat 21.12.2023 – 29.1.2024 nähtävillä Kosken Tl kunnan internetsivujen ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.koski.fi/ymparistonsuojelun-sahkoinen-ilmoitustaulu ja Auran kunnan sähköisellä ilmoitustaululla.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta. Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetut valituskirjat toimitetaan 29.1.2024 mennessä Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteella PL 204, 65101 VAASA.

Koskella Tl 21.12.2023
Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelulautakunta

20231221_Julkipanoilmoitus (pdf)

YSLTK-poytakirjan-ote-19.12.2023-§50-julkinen (pdf)