Loading...

Tekniset palvelut

Tekniset palvelut2023-09-28T13:43:03+03:00

Tekniset palvelut

Tekninen toimisto sijaitsee kunnanvirastossa, Tuulentie 1.

Tekniset palvelut tuottaa asukkaille ja elinkeinoelämälle toimivan, turvallisen, viihtyisän ja ekologisesti kestävän ympäristön ja yhdyskuntarakenteen. Tekniset palvelut jakaantuu kahdeksaan tehtäväalueeseen; teknisen toimen hallinto, kiinteistötoimi, liikenneväylät, yleiset alueet, vesihuoltolaitos, jätehuolto, tietoimi sekä rakennusvalvonta.

Tekninen osasto vastaa kunnan kiinteistöjen rakennuttamisesta, peruskorjauksesta ja huollosta sekä urheilukenttien ja muiden yleisten alueiden hoidosta.

Teknisen lautakunnan pöytäkirjat ja esityslistat löydät osiosta ”Kunta ja hallinto”

Ajankohtaista ja teknisen ilmoituksia

Go to Top