Liikenne, kadut ja viheralueet

Auran kunta sijaitsee Varsinais-Suomessa valtatie 9:n ja kantatie 41:n tuntumassa hyvien liikenneyhteyksien varrella. Monipuolisen ja vireän liikekeskustan ansiosta Aurasta ei tarvitse lähteä palvelujen ja tuotteiden perässä muualle ostoksille. Myös Turun satama ja lentokenttä ovat lähellä.

Auran kunnan alueen katu- ja tieverkkoa ylläpidetään ja kehitetään niin kunnan, ELY-keskuksen kuin yksityisten tiehoitokuntienkin toimesta.

Kunnan tie-, viher- ja katualueista vastaa tekninen toimi. Liikenneväylät pidetään kulkukelpoisina ja turvallisina. Katuvaloja huolletaan säännöllisesti.

ELY-keskuksen katu- ja tiealueet

ELY-keskus valvoo valtion tieverkkoja. Auran kunnassa näitä teitä ovat mm. valtatie 9, kantatie 41 (Aurasta Huittisiin), seututie 204 (Säkyläntie), seututie 222 (Vanha Tampereentie/Turuntie), seututie 224 (Yhdystie/Tarvasjoentie) sekä yhdystie 2042 (Karviaistentie).

Valtatie 9:n kaistoitus nelikaistatieksi

Tiehankkeen suunnitelmat ja aineisto ovat nähtävillä sivuilla https://vt9.sitowise.com/

Tienkäyttäjän linja
Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa liikenne.palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

Liikenteen asiakaspalvelu
Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa palautevayla.fi/aspa tai soittamalla numeroon 0295 020600. Asiakkaita palvellaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Auran kunnan kaavatiet

Auran kunnan liikenneväylien, kuten kaavateiden ja kevytväylien suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito kuuluu teknisten palvelujen tehtäväalueeseen.  Lisäksi kunnassa on laaja yksityistieverkosto, joita hoitavat yksityistiekunnat. Kaavateiden kunnossapito hoidetaan pääosin ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta.

Katuvalot

Auran kunnan alueella tievalaistuksen vuotuinen paloaika on syyskuun puolesta välistä toukokuun alkuun. Tievalaistuksen vuorokautiset paloajat ovat iltahämärästä puoleen yöhön sekä aamuhämärän aikana. Tievalaistus on poiskytkettynä klo 24.00 – 5.00 välisenä aikana. Ydinkeskustassa tievalaistus on päällä koko yön.

Tievalaistuksen huollot tuotetaan ostopalveluina, ja niitä tehdään n. kahden kuukauden välein. Tievalaistuksen korjauksia suoritetaan myös varsinaisten huoltojen välissä, jos ilmenee useampia vikoja.

Talvikunnossapito

Pää- ja kokoojakadut

  • ovat aina liikennöitävässä kunnossa
  • tiellä liikkuminen edellyttää kuitenkin aina ajotavan sopeuttamista vallitseviin olosuhteisiin
  • auraus aloitetaan, kun on satanut n.5 cm.
  • Liukkauden torjunta hiekottamalla

Yksityistiet

Yksityistieavustuksia jaetaan tiekunnille vuosittain talousarviossa yksityisteille varatun määrärahan puitteissa. Avustushakemukset käsitellään ja avustukset maksetaan teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti.

Tiekuntien velvollisuutena on ilmoittaa ja ylläpitää tienhoitokunnan yhteystiedot ja teiden liikennetiedot (esim. painorajoitukset, kulkuesteet ja erityisliikennemerkit) Maanmittauslaitokselle ja Väylävirastolle. Tietoja käytetään mm. pelastuslaitoksen liikenteenohjaukseen.

Yksityistieavustusten hakuaika on maaliskuussa 1.3. – 31.3.

YKSITYISTIEN AVUSTUSLOMAKE_2024 pdf

Digiroad – kansallinen tie- ja katuverkon tietojärjestelmä

Yksityistielain (560/2018) myötä Yksityistiekunnilla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Väyläviraston Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot. Yksityisteiden valtionavustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat Digiroadissa ajantasaiset. Tietoja ei saada Digiroadiin mistään muualta kuin yksityistiekunnilta ja yksityistieosakkailta. Yksityisteille ei ole lähtökohtaisesti aineistossa ilmoitettuna mitään tietoja, jos tiekunta ei ole sitä itse aiemmin tehnyt.

Tietojen ilmoittamisen ohjeet ja  ilmoituslomake Väyläviraston sivuilla.

Yleiset alueet

Auran kunnan tekninen toimi vastaa viheralueiden ja yleisten alueiden hoidosta. Tehtäväalueeseen kuuluu puistojen, metsien, leikkikenttien, matonpesupaikkojen, viljelypaikkojen sekä julkisten rakennusten viheralueiden hoito ja kunnossapito. Hoidosta ja kunnossapidosta huolehditaan määriteltyjen hoitotasovaatimusten mukaisesti.

Viheralueiden tehtävänä on ympäristön viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpito sekä parantaminen.

  • Puistoalueita n. 13 hehtaaria
  • Leikkipuistoja on 5 kpl.
  • Koirapuistoja on 1 kpl.
  • Matonpesupaikkoja 2 kpl.
  • Tekonurmikenttiä 1 kpl.
  • Luistelukenttiä 4 kpl.

sekä monia muita harrastepaikkoja.

Vapaa-ajan harrastepaikat löydät osiosta ”Vapaa-aika”.

Muistomerkit

Auran kunnan julkiset muistomerkit.

Matonpesupaikat

Matonpesupaikkojen vedet ovat kytkettynä kesäkauden. Sekä aloittamis- että lopettamisajankohta vaihtelevat vuosittain lämpötilasta riippuen.

Matonpesupaikat löytyvät Horsmanmäestä (Nahkurintie) ja Kirkonkulmalta koulun takaa (Käyräntie).