Loading...

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos2023-09-21T15:03:23+03:00

Vesihuoltolaitos

Liittyminen ja asiakkuus

Vesihuoltoon liittyminen edellyttää aina etukäteen tehtyä kirjallista sopimusta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan asemapiirros vesi- ja viemärijohtojen sijainnista. Liittymissopimus laaditaan voimassa olevan taksan ja hakemuksen perusteella. Liittyessään asiakas hyväksyy vesihuoltolaitoksen toimitusehdot. Liittymishakemus ja vesilaitoksen taksat ja toimitusehdot löytyvät Lomakkeet-sivulta.

Liittymäsopimus tarvitsee tehdä vain uudelle kiinteistölle ja vastavalmistuneelle rakennukselle. Mikäli kulutuspiste kuuluu jo vesihuoltolaitoksen piiriin, niin silloin ilmoittaudutaan kulutuspisteen maksajaksi (kts. alta).

Lisätietoa kiinteistön jätevesijärjestelmän ylläpidosta löydät Vesiensuojeluyhdistysten Liiton Jätevesioppaasta ja omaseurantaoppaasta.

12.11.2020 pidetyn jätevesi-illan materiaalit löydät tästä linkistä.

Laskutus ja hinnat

Auran kunnan vesi laskutetaan kolme kertaa vuodessa, arviolaskutuksena huhtikuussa (laskutuskausi 1.12.-31.3.) ja elokuussa (laskutuskausi 1.4.-31.7.) sekä tasauslaskutuksena marras-joulukuussa. Vesimittarilukema tarvitsee ilmoittaa tavallisesti ainoastaan tasauslaskutuksessa. Lukeman voi ilmoittaa sähköpostitse, Kulutus-Web-sivustolla, erikseen lähetetyllä ilmoituskortilla tai paikan päällä toimistossa.

Vesitaksat 1.9.2020 alkaen

  • käyttömaksut vesi 1,40 euroa/m³ ja jätevesi 1.71 euroa/m³
  • perusmaksu 3,10 euroa/kk sekä vedelle että jätevedelle erikseen.

Maksuihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

Asiakkuuden päättäminen ja aloittaminen

Vesiasiakkuuden päättäminen tai ilmoittautuminen kulutuspisteen maksajaksi (esim. asuntokaupan tai muuttamisen yhteydessä) tapahtuu ilmoittamalla puhelimitse tai sähköpostilla kunnan tekniseen toimistoon, joko suoraan teknisen toimen toimistosihteerille tai kunnan kirjaamon kautta (kts. Yhteystiedot).

Asiakkuuden aloittamisessa ja/tai päättämisessä on ilmoitettava seuraavat tiedot:

  • Maksajan nimi ja yhteystiedot sekä kulutuspisteen osoite.
  • Vesimittarin lukema ja luennan ajankohta.
  • Ajankohta, josta laskutus katsotaan alkavaksi tai päättyväksi. Tavallisesti asunnon luovutuspäivä.
  • Poismuuttajan on lisäksi ilmoitettava osoite, johon lähetetään asiakkuuden päättävä tasauslasku eli loppulasku.

Muissa laskutukseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä teknisen toimen toimistosihteeriin.

Vesihuoltolaitoksen lomakkeet

Veden laatu

Auran kunnan vesi on pohjavettä, joka johdetaan Auran ja Pöytyän yhteiseltä vedenottamolta Oripäästä. Veteen ei lisätä mitään lisäaineita, vaan se on sellaisenaan hyvänlaatuista.

Auran kunnan vesijohtoverkoston veden laatua tutkitaan säännöllisesti otettavilla näytteillä. Näytteiden otosta ja raporttien teosta huolehtii Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.
Tutkimustuloksia:

Veden kokonaiskovuus Aurassa on 0.76 mmol/l, joka vastaa dH-arvoa 4,3, eli vesi on pehmeää.

Joskus vesijohtoverkko joudutaan sulkemaan jollakin alueella, kun putkistoja uusitaan, vuotokohtia korjataan tai verkostoa huuhdellaan. Käyttökatkoista ilmoitetaan etukäteen, jos se on mahdollista. Katkon jälkeen vesijohtovesi saattaa olla sameaa tai ruskeaa. Sameus johtuu yleensä vedessä olevista ilmakuplista.

Ilmiö on vaaraton ja vesi muuttuu astiassa seistessään melko nopeasti kirkkaaksi. Ilma poistuu ylöspäin, jolloin vesi kirkastuu alhaalta ylös. Kuumassa vedessä sameutta ilmenee lähes aina.

Katkot saattavat irrottaa johtoihin kertynyttä sakkaa, joka värjää veden. Sakan irtoaminen johtuu useimmiten siitä, että veden virtaussuunta on tilapäisesti muuttunut. Sakat saattavat aiheuttaa vesihanojen ja pesukoneiden sihtien tukkeutumista ja värjätä vaaleata pyykkiä.

Veden ilmakuplat ovat merkki siitä, että vesijohtoverkostoon on päässyt ilmaa mm. korjaustöiden yhteydessä. Ilma voi myös aiheuttaa poistuessaan putkistossa kolinaa. Muista sulkea hana vaikkei vettä tulisikaan.

Esteettiset seikat, kuten veden sameus ja värjääntyminen ruskeaksi eivät periaatteessa ole terveydelle vaarallisia, mutta veden juomista kannattaa silti välttää kunnes haitta poistuu. Haitta poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes se on väritöntä ja kirkasta.

Auran kunnan tekninen toimi toimittaa laadukasta talousvettä häiriöttä kuluttajille ja johtaa jätevedet puhdistamolle.

Auran kunnan verkostoa ja laitoksia valvotaan automaattisella hälytysjärjestelmällä.

Auran kuntaa on Turun seudun puhdistamo Oy:n osakas. Jätevedet johdetaan Liedon kautta Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle.

Auran vesihuoltolaitoksen riskiarviointi

Auran vesilaitoksen talousveden riskiarviointi on tehty ja se kattaa koko Auran vesihuoltolaitoksen vedenjakeluverkoston toiminta-alueen.

Riskiarvioinnissa on tunnistettu talousveden laatua uhkaavat vaarat ja arvioitu niistä aiheutuvat riskit, sekä selvitetty keinot ja määritetty tarvittavat toimet riskien vähentämiseksi, vaarojen poistamiseksi ja veden laadun turvaamiseksi. Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti.

Vesilaitos on toimittanut riskiarvioinnin terveydensuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi 9.9.2020. Riskiarviointi kattaa koko vedentoimitusketjun raakavesilähteestä kuluttajan hanaan. Työ tehtiin tiiviissä yhteistyössä vesilaitoksen henkilökunnan ja terveydensuojeluviranomaisen kanssa. Lisäksi työssä oli mukana konsulttina Sweco Oy. Riskinarvioinnin yhteydessä päivitettiin myös vesilaitoksen varautumissuunnitelma.

Valvontatutkimusohjelman mukaan veden laatua tutkitaan 4 kertaa vuodessa.

Muutoksia ei ole ollut tarvetta tehdä talousveden laadun tutkimistiheyteen.

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Kari Tuohi, p.040 830 7024

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Jari Nerjanto, p.0500 326 088

Go to Top