Aikuissosiaalityö, kuntouttava työtoiminta ja Auran työpaja 

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua Te-toimiston työllistymistä edistäviin palveluihin. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman laatimisen kautta. Aktivointisuunnitelman laativat sosiaaliohjaaja ja Te-toimisto yhdessä asiakkaan kanssa. 

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Kunnan työpajalla toimii kuntouttavan työtoiminnan ryhmä. Työtoimintaa voidaan järjestää myös kunnan eri toimipisteissä, esimerkiksi kirjastossa tai teknisessä toimessa. Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde. 

Auran kunnan työpajan tilat sijaitsevat monitoimitalo Auraamossa, osoitteessa Turuntie 1. Työpajalla tehdään monipuolisesti erilaisia töitä, esimerkiksi avustetaan kunnan teknistä toimea, huolletaan kunnan viheralueita ja valmistetaan pieniä puutöitä. Ryhmätoimintaa muokataan asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Pajalla on mahdollista tutustua eri ammattialoihin ja tehdä tulevaisuuden urasuunnitelmia tai vaikkapa päivittää oma työhakemus ja CV. Työpajatoiminnassa pidetään yllä päivärytmiä, tuetaan elämänhallintaa ja osallisuutta sekä opitaan työelämätaitoja. Toiminta on päihteetöntä. 

Auran työpajalle hakeudutaan Te-toimiston, sosiaalitoimiston tai Auran etsivän nuorisotyöntekijän kautta. Voit myös ottaa itse yhteyttä suoraan pajalle: työtoiminnan ohjaaja Virve Valtonen puh: 040 516 6678 tai virve.valtonen@aura.fi