Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista 1.1.2023 alkaen

Siirry Varhan verkkosivuille

Varhan sähköinen asiointi ja lomakkeet

Palvelut 1.1.2023 alkaen

Vuoden alusta sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien vastuulta hyvinvointialueelle. Uudistuksen myötä Auran perusturvan yksiköt henkilöstöineen siirtyvät 1.1.2023  Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan hallinnoitavaksi. Tästä johtuen myös vastuu sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvän tiedon julkaisemista, ajantasaisuudesta ja päivittämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.

Palvelut asiakkaille jatkuvat vuoden alusta toistaiseksi pääasiassa samalla tavalla kuin aiemminkin ja asioit pääasiallisesti oman asuinkuntasi tutuissa palveluissa ja toimipisteissä tuttujen ammattilaisten kanssa. Puhelinnumerot pysyvät samoina, mutta kunnan vaihde ei enää vuodenvaihteen jälkeen välitä sote-palveluiden puheluita, vaan puhelut ohjautuvat Varhan vaihteen kautta.

Varhan puhelinvaihteiden numerot ovat:

  • turkulaisten sote-palveluiden vaihde, p. 02 266 0000
  • muiden kuntien sote-palveluiden vaihde, p. 02 772 3111
  • Tyks sairaalapalveluiden vaihde, p. 02 313 0000
  • Pelastuslaitoksen vaihde, p. 02 263 3111

Ikääntyneiden palveluissa jo asiakkaina olevien asiointinumerot säilyvät samoina. Ainoa muutos on se, että uusien asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjaukseen, p. 02 262 6164 (ma-pe klo 9–15).

Kaikki hyvinvointialueen palvelut löytyvät Varhan verkkosivuilta. Sivusto on alkuvaiheessa suppea, mutta sivusto ja sieltä löytyvät palvelutiedot täydentyvät koko ajan. Jatkossa sivustolta löytyvät koottuna kaikki hyvinvointialueen palvelut sekä ajankohtaiset uutiset palveluihin liittyen.

1.1.2023 lähtien sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen palautteet tulee antaa osoitteessa www.varha.fi/palaute

Linkki Varhan verkkosivuille: Varsinais-Suomen hyvinvointialue

————————————————————

Aikuissosiaalityö, kuntouttava työtoiminta ja Auran työpaja 

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua Te-toimiston työllistymistä edistäviin palveluihin. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman laatimisen kautta. Aktivointisuunnitelman laativat sosiaaliohjaaja ja Te-toimisto yhdessä asiakkaan kanssa. 

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa hyvinvointialue. Työpajalla toimii kuntouttavan työtoiminnan ryhmä. Työtoimintaa voidaan järjestää myös eri toimipisteissä, esimerkiksi paikkakunnalla sijaitsevassa kirjastossa tai teknisessä toimessa. Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde. 

Auran kunnassa sijaitsevan työpajan tilat ovat monitoimitalo Auraamossa, osoitteessa Turuntie 1. Työpajalla tehdään monipuolisesti erilaisia töitä, esimerkiksi avustetaan kunnan teknistä toimea, huolletaan kunnan viheralueita ja valmistetaan pieniä puutöitä. Ryhmätoimintaa muokataan asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Pajalla on mahdollista tutustua eri ammattialoihin ja tehdä tulevaisuuden urasuunnitelmia tai vaikkapa päivittää oma työhakemus ja CV. Työpajatoiminnassa pidetään yllä päivärytmiä, tuetaan elämänhallintaa ja osallisuutta sekä opitaan työelämätaitoja. Toiminta on päihteetöntä. 

Työpajalle hakeudutaan Te-toimiston, sosiaalitoimiston tai Auran etsivän nuorisotyöntekijän kautta. Voit myös ottaa itse yhteyttä suoraan pajalle: työtoiminnan ohjaaja puh: 040 516 667.