Aikuissosiaalityö ja kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa henkilön elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua työ- ja elinkeinotoimiston hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman laatimisen kautta. Aktivointisuunnitelman laativat sosiaalitoimiston sosiaaliohjaaja yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Kunnassa toimii kuntouttavan työtoiminnan ryhmä. Työtoimintaa voidaan järjestää myös kunnan eri työyksiköissä. Lisäksi kunta voi hankkia kuntouttavaa työtoimintaa Liedon kunnalta (Työllistämispalvelut Kisälli) tai Pöytyän kunnalta (työpajat). Kuntouttava työtoiminta ei ole kuitenkaan työsuhde.

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:

  •     neuvontaa, ohjausta ja palvelujen yhteensovittamista
  •     valmennusta arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan
  •     kuntoutusneuvontaa ja –ohjausta sekä tarvittavien palvelujen yhteensovittamista

Sosiaalinen kuntoutus voidaan sisällyttää osaksi kuntouttavaa työtoimintaa tai aktivointisuunnitelmaa tai se voidaan sisällyttää toimeentulotuen hakemisen yhteydessä laadittavaan suunnitelmaan tai palvelutarvearvioon.