Päihde ja mielenterveystyö

Päihdepalveluja tarjotaan ensisijaisesti avopalveluina. Palvelut voivat olla esimerkiksi sosiaalista tukea, katkaisuhoitoa, ryhmäterapiaa, perheterapiaa tai kuntoutusta. Palveluissa selvitetään myös toimeentuloon ja asumiseen liittyviä kysymyksiä.

Laitoskuntoutus on tarpeellista henkilölle, jolle avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Laitoskuntoutusta varten tarvitaan maksusitoumus, jonka saa sosiaalitoimistosta sosiaaliohjaajalta tai sosiaalityöntekijältä.

Katkaisuhoidossa keskeytetään päihteiden käyttö ja hoidetaan vieroitusoireita ja muita päihteiden aiheuttamia haittoja.

Auran kuntalaiset voivat käyttää Loimaan kaupungin päihdepoliklinikkaa, puh. 010 270 3505.

Tai vaihtoehtoisesti A-klinikkasäätiön Salon tai Turun toimipisteitä:

  •     Salon A-klinikka, puh. 040 136 8126
  •     Turun A-klinikka, puh. 040 688 33 33 ja Turun nuorisoasema, puh.040 6735528
  •     Salon katkaisu- ja selviämisasema, puh. 040 714 9600
  •     Turun katkaisu- ja selviämisasema, puh. 040 673 55 71

Laitoskuntoutusta varten tarvitaan Auran kunnan sosiaalitoimistosta maksusitoumus. Sen saa sosiaaliohjaajalta tai sosiaalityöntekijältä.