Päihde ja mielenterveystyö

Päihdepalveluja tarjotaan ensisijaisesti avopalveluina. Palvelut voivat olla esimerkiksi sosiaalista tukea, katkaisuhoitoa, ryhmäterapiaa, perheterapiaa tai kuntoutusta. Palveluissa selvitetään myös toimeentuloon ja asumiseen liittyviä kysymyksiä.

Laitoskuntoutus on tarpeellista henkilölle, jolle avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Laitoskuntoutusta varten tarvitaan maksusitoumus, jonka saa sosiaalitoimistosta sosiaaliohjaajalta tai sosiaalityöntekijältä.

Katkaisuhoidossa keskeytetään päihteiden käyttö ja hoidetaan vieroitusoireita ja muita päihteiden aiheuttamia haittoja.

Auran kuntalaiset voivat käyttää Loimaan kaupungin päihdepoliklinikkaa, puh. 010 270 3505.

Tai vaihtoehtoisesti A-klinikkasäätiön Salon tai Turun toimipisteitä.
A-klinikka Oy:n asiakaspalvelukeskus, puh. 010 506 5550 ma-pe klo 8-17
– Turun A-klinikka
– Salon A-klinikka
-Turun Nuorten ja perheiden palvelut
-Turun Vieroitushoitoyksikkö ja selviämishoitoasema
-Salon Vieroitushoitoyksikkö ja selviämishoitoasema

Laitoskuntoutusta varten tarvitaan Auran kunnan sosiaalitoimistosta maksusitoumus. Sen saa sosiaaliohjaajalta tai sosiaalityöntekijältä.