Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Tavoitteena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja.

Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Kunnalla on erityinen järjestämisvelvollisuus vaikeavammaiselle seuraaviin palveluihin:

  •     asunnon muutostyöt
  •     asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  •     henkilökohtainen avustaja
  •     palveluasuminen
  •     vaikeavammaisten kuljetuspalvelut

Määrärahasidonnaisia ja harkinnanvaraisia palveluja sen sijaan ovat päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet sekä sopeutumisvalmennus.

Kehitysvammaisille järjestettäviä erityishuollon palveluja ovat:

  •     asumispalvelut
  •     työ- ja päivätoiminta
  •     ohjaus ja neuvonta
  •     laitoshoito

Lue lisää:

Vammaispalveluohjeistus

Taksikorttiohjeet vaikeavammaisten kuljetuspalvelun käyttäjälle

Hakemukset:

Vammaispalveluhakemus (pdf)
Vammaispalveluhakemus (doc)

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemus (pdf)
Vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemus (doc)

Henkilökohtainen apu, hakemus (pdf)
Henkilökohtainen apu, hakemus (doc)