Avoimet työpaikat

Auran kunnassa avoimena olevat työpaikat löytyvät tältä sivulta  ja  Kuntarekrystä.

RSS Avoimet työpaikat

  • Luokanopettaja 15.4.2021
    Auran Kirkonkulman koulussa on haettavana luokanopettajan virka. Työhön kuuluu yhdysluokkaopetus 5-6-luokalla, eduksi katsotaan kokemus yhdysluokkaopetuksesta. Tehtävässä edellytetään kykyä ja halua opettaa liikuntaa, tvt-taitoja ja nykyisen opetussuunnitelmanmukaista käsityötä luokilla 3-6. Tämän lisäksi arvostamme juostavuutta, yhteistyökykyä ja huumorintajua.Luokanopettajan kelpoisuusvaatimukset määräytyvät asetuksen 986/98 mukaisesti, ja palvelussuhteen ehdot Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen […]
  • Koulunkäynninohjaaja 15.4.2021
    Auran yhtenäiskoulussa on haettavana koulunkäynninohjaajan vakinainen työsuhde. Hakijoilta toivotaan aikaisempaa kokemusta koulunkäynninohjaajana toimisesta. Ohjaajalle kuuluu myös aamu- ja iltapäivätoimintaa.
  • Erityisluokanopettaja 15.4.2021
    Auran yhtenäiskoulussa on haettavana erityisluokanopettajan virka. Eduksi katsotaan kokemus sekä erityisluokanopettajan tehtävästä että yhtenäiskoulussa toimisesta. Hakijalta toivotaan hyviä yhteistyötaitoja ja halua osallistua erityisopetuksen kehittämiseen.Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät perustuslain 731/1999 125.2 §:n ja opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti, ja palvelussuhteen ehdot Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Virkaan […]
  • Luokanopettaja 15.4.2021
    Auran yhtenäiskoulussa on haettavana luokanopettajan virka. Viran menestyksekäs hoito vaatii nykyisen opetussuunnitelman mukaista käsityönopetusta (vanhan opetussuunnitelman mukaisia teknisiä ja tekstiilikäsitöitä). Käsityötä opetetaan sekä ala- että yläkoululaisille. Lisäksi hakijalta toivotaan kokemusta tukioppilastoiminnan ohjaamisesta ja näkemystä sen kehittämisestä. Hakijalle katsotaan eduksi kokemus yhtenäiskoulussa opettamisesta sekä tietotekniikan käytöstä opetuksessa.Luokanopettajan kelpoisuusvaatimukset määräytyvät asetuksen 986/1998 mukaisesti, ja palvelussuhteen ehdot Kunnallisen […]
  • Aloitteleva kirvesmies 14.4.2021
    Etsimme Auran kunnan teknisen toimen rakennustöihin aloittelevaa kirvesmiestä. Työtehtävänä on toimia kokeneen kirvesmiehen työparina. Työkohteena on kaksi projektiluontoista työmaata ja työsuhde on määräaikainen n. 6kk. Vaatimuksena on, että sinulta löytyy jo kokemusta rakennusalan töistä ja alan koulutus. Olet halukas kehittymään ja opettelemaan alan töitä monipuolisesti. Sinulla on hyvä asenne ja ote työtä kohtaan. Toivomme hakijalta […]
  • Lähihoitaja 8.4.2021
    Auran kunnan kotihoito etsii lähihoitajaa, pitkälle opiskeluissaan edennyttä lähihoitajaopiskelijaa tai sairaanhoitajaopiskelijaa kotihoidon lähihoitajan kesäloman sijaiseksi. Työ sisältää pääasiassa asiakkaan perushoitoon liittyviä tehtäviä hänen kotonaan. Työ on asiakkaan kuntoutumista edistävää. Lähihoitajan työtä tehdään aamu-ja iltavuorossa kaikkina viikon päivinä. Jos pidät itsenäisestä ja vaihtelevasta hoitotyöstä sekä mukavasta työyhteisöstä työsi tukena, niin ota yhteyttä. Hyvä perehdytys saatavana. Kotihoitotyössä […]
  • Perhepäivähoitaja 25.11.2020
    Auran kunta hakee perhepäivähoitajia työskentelemään omassa kodissaan. Perhepäivähoitajan työ on itsenäistä, monipuolista ja palkitsevaa. Työtä tehdään lasten ja perheiden kanssa varhaiskasvatuspäällikön ohjauksessa.Perhepäivähoitajan kelpoisuus määräytyy varhaiskasvatuslain 504/2018 29 §:n mukaan; kelpoisuusvaatimuksena perhepäivähoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus. Muu soveltuva koulutus voi olla esim. lähihoitajakoulutus. Jos hakijalla ei ole soveltuvaa koulutusta, hänet […]