Tukea aloittavalle 4H-yrittäjälle

Auralainen nuori, joka on kesätyön alkaessa vähintään 13-vuotias tai enintään 20-vuotias, voi hakea tukea yrittäjyyteensä, mikäli hän työllistää itsensä 4H-yrittäjänä kesän ajaksi. 4H-yrittäjällä tulee olla vähintään 60 tuntia työtä omassa yrityksessään. Vaatimuksena pidetään 4H yrittäjäkurssin suorittamista.

Tuki 4H-yrittäjälle on 220 €/yritys. 4H-yritykselle maksetaan puolet (110 €) starttirahana yrityksen perustamisen jälkeen ja loppusumma (110 €), kun yrityksen toiminnasta kertovat asiakirjat on toimitettu. Vaadittavat kirjalliset materiaalit tulee toimittaa 4H-yhdistykselle 31.10.2024 mennessä. Materiaalin myöhässä toimittaneelle tukea ei makseta.

Yksittäinen nuori tai 4H-yritys on oikeutettu vain yhteen kesätyötukeen. Tuki on kertaluonteinen, sama nuori voi saada sen vain kerran. Nuori ei saa olla kunnan kesätyöntekijänä eikä kunnan maksamaa kesätyöllistämistukea saavan yrittäjän työntekijänä vuonna 2024.

Lisätietoja 4H-yrityksen perustamisesta https://harkatie.4h.fi/