YRITYSTEN TUKI KESÄTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEKSI

Haku avautuu maaliskuun 2024 aikana. Hae tukea kesätyöntekijän palkkaamiseksi etukäteen 21.4. mennessä. Määräaikaan mennessä palkkatukea hakeneille tehdään sitova ennakkopäätös, jonka perusteella tuen voi hakea työsuhteen päätyttyä.

Hae tästä tuen maksamiselle ennakkopäätös 21.4. mennessä.

Auran kunta myöntää tukea auralaisen nuoren työllistävälle yritykselle. Yritys voi olla myös Auran ulkopuolelta.
Tuki on suuruudeltaan 250 euroa ja se maksetaan yritykselle jälkikäteen.

Tukea on varattu rajallinen summa. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
Hae tukea TÄSTÄ 21.4.2024 mennessä.

Tuen myöntämisen ehdot

  • Auralainen nuori on syntynyt 2005-2008
  • Kesätyö kestää vähintään kaksi viikkoa 1.6. – 31.8.2024 välillä
  • Tukea hakevan yrityksen on varmistettava, että palkattava nuori asuu ja on kirjoilla Aurassa
  • Työaika on 30h/vko
  • Työntekijälle tulee maksaa vähintään kyseisen alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
  • Työnantajalla tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka hoitaa työntekijän opastuksen ja valvontaan liittyvät asiat
  • Tuki on kertaluonteinen eli nuori voi saada vain yhden tuen vuodessa, mutta sama työnantaja voi työllistää useamman nuoren

Tukea ei myönnetä tehtävään, mistä on tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottu tai lomautettu työntekijöitä tai lyhennetty heidän työaikaansa.

Työnantajan tulee toimittaa kesätyötuen maksatushakemus liitteineen (palkanmaksutosite) kuntaan viimeistään 30.9.2024.
Hae tuen maksatusta: Kesatyötuki Maksatushakemus, Auran kunta