YRITYSTEN TUKI KESÄTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEKSI

Auran kunta myöntää tukea auralaisen nuoren työllistävälle yritykselle.  Tuki on suuruudeltaan 390 euroa ja se maksetaan yritykselle jälkikäteen.

Työnantajan tulee toimittaa hakemuslomake liitteineen (palkanmaksutosite) kuntaan viimeistään 29.9.2023.  Tukea on varattu rajallinen summa. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hae tukea hakulinkistä pe 14.4. mennessä: https://www.lyyti.in/Kesatyotuki_yrityksille_nuoren_palkkaamiseksi_1224

Tuen myöntämisen ehdot

  • Auralainen nuori on syntynyt 2004-2007
  • Kesätyö kestää vähintään kaksi viikkoa 1.6. – 31.8.2023 välillä
  • Työaika on 30h/vko
  • Työntekijälle tulee maksaa vähintään kyseisen alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
  • Työnantajalla tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka hoitaa työntekijän opastuksen ja valvontaan liittyvät asiat
  • Tuki on kertaluonteinen eli nuori voi saada vain yhden tuen vuodessa, mutta sama työnantaja voi työllistää useamman nuoren

Tukea ei myönnetä tehtävään, mistä on tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottu tai lomautettu työntekijöitä tai lyhennetty heidän työaikaansa.