Kesätyötuki

Auran kunta myöntää tukea auralaisen nuoren työllistävälle yritykselle.  Tuki on suuruudeltaan 350 euroa ja se maksetaan yritykselle jälkikäteen. Työnantajan tulee toimittaa hakemuslomake liitteineen (palkanmaksutosite) kuntaan viimeistään 30.9.2022.

Tukea on varattu rajallinen summa. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hae tukea hakulinkistä 15.4. mennessä.

https://link.webropolsurveys.com/S/426EE8B958AF205F

Tuen myöntämisen ehdot

• Auralainen nuori on syntynyt 2004-2007
• Kesätyö kestää vähintään yhden kuukauden 1.6. – 31.8.2022 välillä
• Työaika on vähintään 30h/vko
• Työntekijälle tulee maksaa vähintään kyseisen alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
• Työnantajalla tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka hoitaa työntekijän opastuksen ja valvontaan liittyvät asiat
• Tuki on kertaluonteinen eli nuori voi saada vain yhden tuen vuodessa, mutta sama työnantaja voi työllistää useamman nuoren

Tukea ei myönnetä tehtävään, mistä on tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottu tai lomautettu työntekijöitä tai lyhennetty heidän työaikaansa.