Vaalit

Edelliset valtakunnalliset vaalit olivat kuntavaalit, jotka toimitettiin sunnuntaina 13.6.2021.

Kuntavaalien tulokset löytyvät Oikeusministeriön tulostietopalvelusta https://tulospalvelu.vaalit.fi/KV-2021/fi/kutulos_019.html

Auran kunnan valitut kunnanvaltuutetut löytyvät myös kunnan kuulutuksesta.

Uudet valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.

Yleistä tietoa vaaleista löydät osoitteesta vaalit.fi

Vaalit Aurassa

Auran kunta on toiminut vaaleissa yhtenä äänestysalueena ja äänestyspaikkana toimii kunnanvirasto, osoite Nikkarinkuja 8, Aura. Vaalihuone on auki klo 9.00 – 20.00.

Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa.

Ennakkoäänestys

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Vuoden 2021 kuntavaalien yleinen ennakkoäänestys järjestettiin Auran kirjastossa, Toivo Anttila–salissa, os. Urpontie 2, 21380 AURA

– keskiviikko – perjantai 26. – 28.5. klo 11.00 – 18.00
– lauantai – sunnuntai 29. – 30.5. klo 10.00 – 14.00
– maanantai – perjantai 31.5. – 4.6. klo 11.00 – 18.00
– lauantai – sunnuntai 5.6. – 6.6. klo 10.00 – 14.00
– maanantai – tiistai 7.6. – 8.6. klo 12.00 – 20.00.

Ennakkoäänestys erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa

Käyrän vankilassa ennakkoäänestys järjestetään vaalitoimikunnan määrääminä aikoina vähintään yhtenä päivänä. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavana olevat tai niihin otetut äänioikeutetut henkilöt.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Myös kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava tietyin edellytyksin. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksolla (26.5. – 8.6.2021) klo 9–20

Ulkomainonta

Suomen Kuntaliitto on suositellut, että vaalien ulkomainonta niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, aloitettaisiin viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua. Kuntavaalien vaalimainonnasta tiedotetaan erikseen.

Kunnan vaalimainoskehikot pystytetään Asemanseudulle torialueen ja Yhdystien väliselle alueelle sekä Kirkonkulman koululle. Mainospaikat ovat maksuttomia. Kunnan omistuksessa ja määräämisvallassa olevilla alueilla, esimerkiksi kaavateillä voidaan harjoittaa myös ns. ”villiä” mainontaa edellyttäen, että mainosten asettamisessa huomioidaan järjestyslain 6 §:n ja tieliikennelain 73 §:n määräykset ja että mainoksia ei sijoiteta yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimivan pääkirjaston ja varsinaisena äänestyspaikkana toimivan kunnanviraston välittömään läheisyyteen niin, että ne vaikuttavat äänestäjien vaalivapauteen.

Vaalimainonnan sijoittamisesta katso myös Liikenneviraston ohjeet.

AURAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA