Kuntavaalit 2021

Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa on 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021.Vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021.

Yleistä tietoa vaaleista löydät osoitteista vaalit.fi ja https://www.kuntavaalit.fi/

Koronaohjeita äänestystilanteessa: https://vaalit.fi/koronaohjeita-aanestajille

Vaalien aikataulu:

 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021 Save
 • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
 • ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 ennen klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. – 8.6..2021
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 2. – 5.6.2021
 • vaalipäivä: 13.6.2021
 • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021
 • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.

Vaalit Aurassa

Auran kunta on toiminut vaaleissa yhtenä äänestysalueena ja äänestyspaikkana toimii kunnanvirasto, osoite Nikkarinkuja 8, Aura.

Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa.

Ennakkoäänestys

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Vuoden 2021 kuntavaalien yleinen ennakkoäänestys järjestetään Auran kirjastossa, Toivo Anttila–salissa, os. Urpontie 2, 21380 AURA

– keskiviikko – perjantai 26. – 28.5. klo 11.00 – 18.00
– lauantai – sunnuntai 29. – 30.5. klo 10.00 – 14.00
– maanantai – perjantai 31.5. – 4.6. klo 11.00 – 18.00
– lauantai – sunnuntai 5.6. – 6.6. klo 10.00 – 14.00
– maanantai – tiistai 7.6. – 8.6. klo 12.00 – 20.00.

Ennakkoäänestys erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa

Käyrän vankilassa ennakkoäänestys järjestetään vaalitoimikunnan määrääminä aikoina vähintään yhtenä päivänä. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavana olevat tai niihin otetut äänioikeutetut henkilöt.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Myös kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava tietyin edellytyksin. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksolla (26.5. – 8.6.2021) klo 9–20.

Ilmoittautumiset kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.  Ilmoittautumisia kotiäänestykseen vastaanottaa kunnanvirastossa viraston normaalina aukioloaikana Juho Karisaari, puh. 040 127 2897.

KV2021 Kotiäänestys ilmoittautumislomake

Koronaohjeita äänestäjälle

https://vaalit.fi/koronaohjeita-aanestajille

Näin äänestät kuntavaaleissa turvallisesti korona-aikana

 • Käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos siihen ei ole estettä.
 • Pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin.
 • Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla.
 • Seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita.

Henkilöllisyyden tarkastaminen äänestyspaikalla

 • Ojenna henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijan ilmoittamaan paikkaan.
 • Käytä käsihuuhdetta.
 • Jos vaalivirkailija pyytää sinua poistamaan maskin, ota maski kasvoiltasi tarttuen korvalenkkeihin molemmin puolin.
 • Pidä maskia lenkeistä koko tarkastuksen ajan.
 • Kun saat vaalivirkailijalta luvan, pue maski yllesi varoen koskemasta kasvojasi.
 • Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen.

Ulkomainonta

https://aura.fi/kuntavaalit/vaalien-ulkomainonta-aurassa/

Suomen Kuntaliitto on suositellut, että vaalien ulkomainonta niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, aloitettaisiin viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua. Kuntavaalien vaalimainonnasta tiedotetaan erikseen.

Kunnan vaalimainoskehikot pystytetään Asemanseudulle torialueen ja Yhdystien väliselle alueelle sekä Kirkonkulman koululle. Mainospaikat ovat maksuttomia. Kunnan omistuksessa ja määräämisvallassa olevilla alueilla, esimerkiksi kaavateillä voidaan harjoittaa myös ns. ”villiä” mainontaa edellyttäen, että mainosten asettamisessa huomioidaan järjestyslain 6 §:n ja tieliikennelain 73 §:n määräykset ja että mainoksia ei sijoiteta yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimivan pääkirjaston ja varsinaisena äänestyspaikkana toimivan kunnanviraston välittömään läheisyyteen niin, että ne vaikuttavat äänestäjien vaalivapauteen.

Vaalimainonnan sijoittamisesta katso myös Liikenneviraston ohjeet.

AURAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA