Vaalit 2021

Yleistä tietoa valtakunnallisista vaaleista löydät osoitteesta vaalit.fi.

Kuntavaalit pidetään Suomessa sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa 7.–13.4.2021 ja ulkomailla 7.–10.4.2021.

https://www.kuntavaalit.fi/

Vaalien aikataulu:

 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 26.2.2021
 • ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021
 • ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 7. – 13.4.2021
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 7. – 10.4.2021
 • vaalipäivä: 18.4.2021
 • tulosten vahvistaminen: 21.4.2021
 • valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021.

Vaalit Aurassa

Auran kunta on toiminut vaaleissa yhtenä äänestysalueena ja äänestyspaikkana toimii kunnanvirasto, osoite Nikkarinkuja 8, Aura.

Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa.

Ennakkoäänestys

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Vuoden 2021 kuntavaalien yleinen ennakkoäänestys järjestetään Auran kirjastossa, Toivo Anttila–salissa, os. Urpontie 2, 21380 AURA

Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat:

 • keskiviikko – perjantai klo 11.00 – 18.00
 • lauantai – sunnuntai  klo 10.00 – 14.00
 • maanantai – tiistai klo 12.00 – 20.00.

Ennakkoäänestykseen haetaan vaalitoimitsijoita!

Ehdokashakemukset

Ulkomainonta

Suomen Kuntaliitto on suositellut, että vaalien ulkomainonta niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, aloitettaisiin viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua. Kuntavaalien vaalimainonnasta tiedotetaan erikseen.

Kunnan vaalimainoskehikot pystytetään Asemanseudulle torialueen ja Yhdystien väliselle alueelle sekä Kirkonkulman koululle. Mainospaikat ovat maksuttomia. Kunnan omistuksessa ja määräämisvallassa olevilla alueilla, esimerkiksi kaavateillä voidaan harjoittaa myös ns. ”villiä” mainontaa edellyttäen, että mainosten asettamisessa huomioidaan järjestyslain 6 §:n ja tieliikennelain 73 §:n määräykset ja että mainoksia ei sijoiteta yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimivan pääkirjaston ja varsinaisena äänestyspaikkana toimivan kunnanviraston välittömään läheisyyteen niin, että ne vaikuttavat äänestäjien vaalivapauteen.

Vaalimainonnan sijoittamisesta katso myös Liikenneviraston ohjeet.

AURAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA