Vaalit

Edelliset valtakunnalliset vaalit olivat aluevaalit 23.1.2022.

Muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

  • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022
  • valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

Yleistä tietoa vaaleista löydät osoitteesta vaalit.fi. Vaalien tulokset löytyvät Oikeusministeriön tulostietopalvelusta.

Vaalit Aurassa

Auran kunta on toiminut vaaleissa yhtenä äänestysalueena. Aluevaalit toimitettiin sunnuntaina 23.1.2021 Auran kirjastossa, Urpontie 2.

Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa.

Ennakkoäänestys

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Aluevaalien 2022 ennakkoäänestys pidettiin viikon pituisena jaksona 12.1.2022 – 18.1.2022.

Ennakkoäänestyspaikkana toimi Auran kirjasto, Urpontie 2, seuraavilla ajoilla:

  • ke-pe (12 – 14.1.2022)  klo 12.00 – 20.00
  • la-su  (15 – 16.1.2022)  klo 10.00 – 14.00
  • ma-ti (17 – 18.1.2022)  klo 12.00 – 20.00

Ennakkoäänestys erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa

Käyrän vankilassa ennakkoäänestys järjestetään vaalitoimikunnan määrääminä aikoina vähintään yhtenä päivänä. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavana olevat tai niihin otetut äänioikeutetut henkilöt.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Myös kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava tietyin edellytyksin. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksolla klo 9–20 välisenä aikana.

Ulkomainonta

Suomen Kuntaliitto on suositellut, että vaalien ulkomainonta niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, aloitettaisiin viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua. Lue vaalimainonnan erillinen tiedote tästä linkistä.

Kunnan vaalimainoskehikot pystytetään Asemanseudulle torialueen ja Yhdystien väliselle alueelle sekä Kirkonkulman koululle. Mainospaikat ovat maksuttomia. Kunnan omistuksessa ja määräämisvallassa olevilla alueilla, esimerkiksi kaavateillä voidaan harjoittaa myös ns. ”villiä” mainontaa edellyttäen, että mainosten asettamisessa huomioidaan järjestyslain 6 §:n ja tieliikennelain 73 §:n määräykset ja että mainoksia ei sijoiteta äänestyspaikkojen välittömään läheisyyteen niin, että ne vaikuttavat äänestäjien vaalivapauteen.

Vaalimainonnan sijoittamisesta katso myös Väyläviraston ohjeet:

https://vayla.fi/-/vaalimainosten-sijoittelussa-tulee-huomioida-liikenneturvallisuus

ohje_2021_vaalimainokset_valtion_web

AURAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA