Suomessa järjestetään keväällä 2024 Euroopan parlamentin vaali. Vaaleissa valitaan Suomesta 14 jäsentä Euroopan parlamenttiin.

vaalit.fi

Vaalit Aurassa

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9. kesäkuuta 2024. 

Auran kunta toimii yhtenä äänestysalueena ja äänestyspaikkana on kunnanvirasto os. Tuulentie 1, Aura.

Vaalihuone on avoinna vaalipäivänä klo 9.00–20.00.

Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa.

Ennakkoäänestys

Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Ennakkoäänestys toimitetaan 29.5.–4.6.2024. Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat:

  • ke – pe (29.5. – 31.5.)        klo 12.00–19.00
  • la – su (1.6. – 2.6.)             klo 10.00–14.00
  • ma – ti (3.6. – 4.6.)             klo 12.00–19.00.

 Auran yleinen ennakkoäänestyspaikka on Auran kunnanvirasto, os. Tuulentie 1, 21380 AURA. 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.  Myös kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16.  Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistamaa kotiäänestyslomaketta.

Ilmoittautumisia kotiäänestykseen vastaanottaa kunnanvirastossa viraston normaalina aukioloaikana keskusvaalilautakunnan sihteeri Juho Karisaari, puh. 040 127 2897. Ilmoituksen voi tehdä myös kunnanviraston keskukseen, puh. (02) 486 430.

Ulkomainonta

Suomen Kuntaliitto on suositellut, että vaalien ulkomainonta niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, aloitettaisiin viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli keskiviikkona 22.5.2024.