PRESIDENTINVAALIT 2024

Presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina 28. tammikuuta 2024.  Auran kunnassa äänestyspaikkana toimii kunnanvirasto, os. Tuulentie 1, 21380 Aura. Vaalihuoneisto on vaalitoimitusta varten avoinna yhtäjaksoisesti klo 9–20

ENNAKKOÄÄNESTYS

Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 17. – 23.1.2024.

Auran yleinen ennakkoäänestyspaikka on Auran kunnanvirasto, os. Tuulentie 1, 21380 AURA. Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat:

  • ke – pe (17.1. – 19.1.)        klo 12.00–19.00
  • la – su (20.1. – 21.1.)          klo 10.00–14.00
  • ma – ti (22.1. – 23.1.)         klo 12.00–19.00.

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään.

Mahdollisen toisen vaalikierroksen ennakkoäänestys toimitetaan 31.1.–6.2.2024 ja vaalipäivä on 11.2.2024, samassa paikassa ja samoilla aukioloajoilla.

Ennakkoäänestys erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa

Käyrän vankilassa ennakkoäänestys järjestetään vaalitoimikunnan määrääminä aikoina vähintään yhtenä päivänä. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavana olevat tai niihin otetut äänioikeutetut henkilöt.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Myös kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava tietyin edellytyksin. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksolla (17. – 23.1.2024) klo 9–20 välisenä aikana. Toiselle mahdolliselle äänestyskierrokselle sovitaan oma ajankohtansa.

Ilmoittautumiset kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen klo 16. Toisen mahdollisen äänestyskierroksen ilmoittautumisia otetaan vastaan 29.1. – 30.1.2024. Ilmoittautumisia kotiäänestykseen vastaanottaa kunnanvirastossa viraston normaalina aukioloaikana toimistosihteeri Juho Karisaari sekä kunnan kirjaamon puhelinvaihde, puh. 02 486 430.

Kotiäänestyksen lomake (word)

YHTEYSTIEDOT

Auran keskusvaalilautakunnan postiosoite on Tuulentie 1, 21380 AURA.

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Juho Karisaari, puh. 040 127 2897.

Aurassa 15. joulukuuta 2023

AURAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tästä Auran vaalisivulle