VUODEN 2023 EDUSKUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA

Vuoden 2023 eduskuntavaalien ulkomainonta kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa olevilla alueilla saadaan aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli keskiviikkona 15.3.2023.

Kunnan vaalimainoskehikot on pystytetty Asemanseudun toriaukion ja Yhdystien väliselle alueelle (osoite Meijerikuja 1) sekä Kirkonkulman koululle (osoite Vanha Tampereentie 153). Mainospaikat ovat maksuttomia.

  • Kunta pystyttää 13 kehikkoa, yhdessä kehikossa on 3 kaksipuolista mainospaikkaa kooltaan 80x120x0,6cm.
  • Asemanseudulle pystytetään 9 kehikkoa, joista riittää 26 mainospaikkaa eli yksi kaksipuolinen mainospaikka kullekin ehdokkaita asettavalle taholle (puolue tai valitsijayhdistys).
    • Ehdokastahojen määrän vuoksi jokaisen tahon toivotaan pysyvän lähtökohtaisesti yhdessä mainoksessa per paikka. 22.3.2023 alkaen tyhjiä paikkoja saa täyttää vapaasti.
  • Kirkonkulman koululle pystytetään 4 kehikkoa, joista riittää yksi kaksipuolinen mainospaikka kahdelletoista (12) ehdokkaita asettavalle taholle.
  • Yksi mainospaikka Asemanseudun kehikoista varataan keskusvaalilautakunnan käyttöön ennakkoäänestyspaikasta ja sen aukioloajoista tiedottamiseen.

Kunnan omistuksessa ja määräämisvallassa olevilla alueilla, esimerkiksi kaavateillä voidaan harjoittaa myös ns. ”villiä” mainontaa edellyttäen, että mainosten asettamisessa huomioidaan järjestyslain ja 6 §:n ja tieliikennelain 56 §:n määräykset ja että mainoksia ei sijoiteta äänestyspaikkana toimivan pääkirjaston välittömään läheisyyteen niin, että ne vaikuttavat äänestäjien vaalivapauteen.

Liikenneviraston ohjeet tienvarsimainonnasta.

 

AURAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

vaalit(a)aura.fi

Kunnan vaalisivu