Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2. päivänä huhtikuuta 2023.  Auran kunnassa äänestyspaikkana toimii kunnan kirjasto, os. Urpontie 2, 21380 Aura. Vaalihuoneisto on vaalitoimitusta varten avoinna yhtäjaksoisesti klo 9–20.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 22.3. – 28.3.2022

Auran yleinen ennakkoäänestyspaikka on Auran kirjasto, os. Urpontie 2, 21380 AURA. Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat:

ke – pe (22.3. – 24.3.)        klo 12.00–20.00
la – su (25.3. – 26.3.)          klo 10.00–14.00
ma – ti (27.3. – 28.3.)         klo 12.00–20.00.

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään.

Sairaana tai oireisena ei saa tulla sisälle äänestyspaikalle; oireisten ja sairastavien on ilmoitettava etukäteen keskusvaalilautakunnalle, jotta heille voidaan järjestää ulkoäänestys. Ulkoäänestysmahdollisuus varataan vaalipäiväksi 2.4.2023.

Ennakkoäänestys erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa

Käyrän vankilassa ennakkoäänestys järjestetään vaalitoimikunnan määrääminä aikoina vähintään yhtenä päivänä. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavana olevat tai niihin otetut äänioikeutetut henkilöt.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Myös kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava tietyin edellytyksin. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksolla (22.3. – 28.3.2023) klo 9–20.

Ilmoittautumiset kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.  Ilmoittautumisia kotiäänestykseen vastaanottaa kunnanvirastossa viraston aukioloaikoina toimistosihteeri Juho Karisaari sekä kunnan puhelinvaihde, puh. 02 486 430.

YHTEYSTIEDOT

Auran keskusvaalilautakunnan postiosoite on PL 24, 21381 AURA.

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista saa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Juho Karisaarelta, puh. 040 127 2897.

Aura 3. maaliskuuta 2023

AURAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Kunnan vaalisivut