Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikatoimi huolehtii kunnassa vapaa-aika-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Vapaa-aikatoimi vastaa myös Kulttuurisen Nuorisokahvila Cafescon sekä Koivuniemen leiri- ja virkistysalueen käyttöön ja kansainväliseen toimintaan liittyvistä tehtävistä.