Auraamon teatteritilaan syntyy puitteet nuorisoteatterille kevään 2021 aikana

Vapaa-aikatoimi hallinnoi tänä vuonna LEADER-hanketta, jonka avulla Auraan perustetaan oma nuorisoteatteri. Hanketta koordinoi teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK Riitta Lindroos, joka on pestattu hankesuunnitelman mukaisesti puoleksi vuodeksi tammikuusta kesäkuun loppuun kehittämään nuorisoteatterin toimintaa.

Kevään 2021 aikana Auraamon teatteritila muutetaan teatteritoimintaan sopivaksi näyttämötilaksi. Remontti saattaa vaikuttaa joiltain osin tilan vakiovuoroihin kevään aikana, mutta tulevaisuudessa pyritään edelleen siihen, että tilaa saavat käyttää nuorisoteatterin lisäksi myös muut kunnan alueella toimivat yhdistykset ja toimijat. Remontin aikataulusta ja vaikutuksista tiedotetaan tilan käyttäjiä erikseen.

Nuorten ääni ja mielipiteet ovat hankkeen keskiössä, ja nuoret halutaan toimintaan mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Kevään 2021 aikana toteutetaan yhteensä neljä nuorten suunnittelutyöpajaa, joissa ideoidaan muun muassa nuorisoteatterin sisältöä, ilmettä, nimeä ja logoa. Lisäksi tutustutaan teatterin tekemisen
käytäntöihin, teatterin eri osa-alueisiin, sekä ideoidaan ja mietitään yhdessä mitä halutaan nuorisoteatterin tulevaisuudelta. Työpajat pidetään Auraamon teatteritilassa, mikäli pandemia rajoitukset sen sallivat. Muussa tapauksessa työpajat toteutetaan etänä. Työpajoihin otetaan ainoastaan 9 osallistujaa/työpaja. Ilmoittautuminen to 4.2. mennessä osoitteeseen riitta.lindroos@aura.fi.

Nuorisoteatterihanke on kuntalaisten yhteinen ponnistus. Tällä hetkellä hankkeen sovittuja yhteistyökumppaneita ovat kansalaisopisto, LC Aura, Auran Nuorisoseura, Auran Martat, SPR Aura sekä Koskela Custom -luovan alan yritys. Mukaan yhteistyöhön saa rohkeasti ilmoittautua edelleen, hanke ei odota yhteistyökumppaneilta rahallista panostusta!

 

Lisätietoa hankkeesta saa kysellä;

hankekoordinaattori Riitta Lindroos

riitta.lindroos@aura.fi

040 630 1161

 

vs. vapaa-aikasihteeri Anna Hellstén

anna.hellsten@aura.fi

050 554 9746