Syksyn 2018 aikana esiselvityshanke selvitti nuorten teatteritoiminnan aloittamista Auran kunnassa sekä nuorisokahvila Cafescon yläkerran muokkaamisen teatterikäyttöön.

Selvityksessä kävi ilmi, että nuorisokahvilan yläkerran remontoiminen tulisi kustannuksiltaan liian kalliiksi. Esiselvityksen aikana todettiin, että nuorisokahvilan yläkerran remontoiminen käyttötilaksi vaatisi huomattavia muutoksia talon rakenteissa, muun muassa välikaton laskemisen.
Teatteritilalle on etsitty syksyn aikana vaihtoehtoisia tiloja. Suunnitelmien mukaan teatteritoiminta pyritään kuitenkin aloittamaan mahdollisuuksien mukaan vuoden 2020 aikana, vaikka omaa tilaa toiminalle ei toistaiseksi olekaan.

Hanke teetti myös kyselyn kunnan kouluissa, jossa selvitettiin lasten ja nuorten mielipiteitä ja toiveita koskien harrastusmahdollisuuksia ja kiinnostusta kulttuuriharrastuksia kohtaan. Auran harrastusmahdollisuuksiin oltiin kyselyn mukaan tyytyväisiä ja lähes 80% vastaajista sanoi harrastavansa jotain. Reilu kolmannes vastaajista olisi kiinnostunut aloittamaan kulttuuriharrastuksen.

Hankkeen tarkoituksena oli luoda toimiva malli alueelliselle nuorten teatteritoiminnalle ja luoda edellytykset teatterin jatkolle ja pysyvälle roolille alueen harrastusmahdollisuuksien joukossa. Hanke on luonut suunnitelmat, joiden pohjalta nuorten teatteritoiminta osana vapaa-aikatoimen palveluja pyritään aloittamaan vuonna 2020. Suunnitelua jatketaan jatkohankkeen puitteissa, mikäli hanke saa jatkorahoitusta. Tarkka aikataulu on riippuvainen rahoituspäätösten saamisesta. Suunnitelmat ovat luoneet kiinnostusta myös alueen muissa nuoriso- ja kulttuurialan toimijoissa, joiden kanssa pyritään yhteistyöhön toiminnan osalta.

Esiselvityshankkeesta vastasi Auran kunnan vapaa-aikatoimi. Hanketta rahoitta Jokivarsikumppanien kehittämisrahasto.

3.12.2018 Aurassa
hankekoordinaattori toimi Paula Kemppainen

Lisätietoja:
vapaa-aikasihteeri Marjaana Tamminen
marjaana.tamminen@aura.fi puh. 050 554 9746

auran-vaakuna           maaseuturahasto   leader-varsinais-suomen-jokivarsikumppanit-logo         leader-logo