Tähän esitteeseen on koottu matalan kynnyksen liikuntaryhmiä, joihin auralaiset ja pöytyäläiset voivat osallistua.