Yleiset liikunta-, leikki- ja harrastepaikat

Liikunta-, leikki- ja harrastepaikkojen tavoitteena on parantaa kuntalaisten elämänlaatua, tuottaa erilaisia liikunta- ja vapaa-ajan harraste mahdollisuuksia. Terveysliikunta pyritään saamaan luonnolliseksi osaksi ihmisten elinkaarta. Tavoitteeseen edetään yhteistyössä liikuntajärjestöjen ja kuntien muiden sektoreiden kanssa tuottamalla kuntalaisten tarvitsemat liikunta- ja harraste edellytykset taloudellisesti, tehokkaasti ja joustavasti.

Tekninen toimi huolehtii leikkipuistojen ja laitteiden kunnossapidosta ja leikkivälineiden turvallisuudesta. Uusia laitteita hankitaan talousarvion määrärahojen puitteissa.

Liikuntapaikat karttapalvelussa