Hakeminen varhaiskasvatukseen

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ja palveluseteliä haetaan sähköisesti. 1.10.2018 alkaen emme vastaanota muita kuin sähköisiä hakemuksia.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen hakemuksella haetaan kunnalliseen päiväkotiin ja perhepäivähoitoon. Palvelusetelihakemuksella haetaan palveluseteliä, jos perhe valitsee lapselleen yksityisen varhaiskasvatuspaikan.

Varhaiskasvatusta/ palveluseteliä voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatus- ja palvelusetelipäätökset tekee varhaiskasvatuspäällikkö. Hakija saa kirjallisen päätöksen varhaiskasvatuspaikasta/ palvelusetelistä joko sähköisesti tai kirjeenä kotiin.

Sähköinen asiointi

Sähköisen asioinnin linkki

Sähköinen asiointi (ei voimassaolevaa asiakassuhdetta)

Ilta- tai vuorohoitoon hakeminen

Haettaessa ilta- tai vuorohoitoa (ympärivuorokautinen ja viikonloppuhoito), hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa todistukset molempien vanhempien osalta ilta- tai vuorotyöstä tai iltaisin tapahtuvasta opiskelusta. Todistukset toimitetaan varhaiskasvatuspäällikölle. Ympärivuorokautinen ja viikonloppuhoito järjestetään pääsääntöisesti ostopalveluna naapurikunnissa.

Hakuajat

Hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen/palveluseteliin on jätettävä viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua varhaiskasvatuksen alkamispäivää. Mikäli varhaiskasvatuspaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä uuteen työpaikkaan tai äkillisestä opiskelupaikan saamisesta, on varhaiskasvatuspaikkaa/palveluseteliä haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin tarve alkaa. Tällöin varhaiskasvatuspäällikölle on toimitettava hakemuksen liitteeksi todistukset äkillisestä työllistymisestä tai opiskelupaikan saamisesta.

Mikäli huoltaja kieltäytyy myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta, tulee hänen jättää uusi hakemus. Tällöin noudatetaan yllä mainittua neljän kuukauden käsittelyaikaa uutta varhaiskasvatuspaikkaa järjestettäessä tai palveluseteliä myönnettäessä.

Hakemuksen voivat toimittaa myös Auran ulkopuolella asuvat. Varhaiskasvatuspaikan saamisen edellytyksenä on, että perheellä on varhaiskasvatuksen alkaessa asunto Aurassa.

Hakemuksen täyttämisessä huomioitavaa

Jokaisesta lapsesta tarvitaan oma hakemus, jossa huoltaja voi esittää toiveet varhaiskasvatusmuodosta, -paikasta ja -ajasta. Hakemuksessa tulee ilmoittaa lapsen viikoittainen varhaiskasvatustarve.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen. Mainitkaa hakemuksessa, jos lapsi tarvitsee tukea fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksensä vuoksi.