Lastenhoidon tuet

Lasten kotihoidon tuki

KELA maksaa lasten kotihoidon tukea sekä yksityisen hoidon tukea perheelle, jos lapsi ei ole kunnallisessa hoidossa tai hänelle ei ole myönnetty palveluseteliä. Aura ei maksa kunnallista kotihoidon tukea mutta kunnallista tukea voi hakea yksityiseen hoitoon.

Tuen saamiseen ja sen suuruuteen vaikuttavat lapsen ikä ja sisarusten lukumäärä. Lisäosan saamiseen vaikuttavat perheen tulot.

Kaikilla alle 3-vuotiailla lapsilla on oikeus saada kunnallinen varhaiskasvatuspaikka, palveluseteli tai lasten kotihoidontukea vaihtoehtoisesti vanhempien valinnan mukaan. Tuen turvin lapsi voidaan hoitaa kotona tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa, jolle ei makseta palveluseteliä. Tukea haetaan Kansaneläkelaitokselta. Lastenhoidontukea koskevat lakisääteiset asiat hoidetaan Kansaneläkelaitoksella.

Lue lisää: www.kela.fi/lastenhoidon-tuet