Päiväkodit

Pidennetyn aukiolon päiväkoti Pääskynpesä

Leikki ja sen avulla tapahtuva oppiminen ovat keskeisellä sijalla arjessamme. Ryhmän aikuiset ovat aktiivisesti mukana leikkitilanteissa ohjamassa ja havainnoimassa leikkiä. Leikkiminen opettaa lapsille sosiaalisten tilanteiden vaatimia taitoja ja luo hyvän perustan eri asioiden oppimiselle.

Tärkeällä sijalla päivissämme on myös lasten yksilöllisten tarpeiden huomioiminen, hyvän itsetunnon tukeminen, sekä erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen.

Suuri osa toiminnastamme tapahtuu pienryhmissä. Näissä ryhmissä harjoitutamme mm.

  • tunnetaitoja, esim. kerrotaan, kuunnellaan, näytellään…
  • kielellisiä valmiuksia, esim. luetaan, lorutellaan, kerrotaan tarinoita…
  • karkeamotorisia taitoja, esim. hypitään, juostaan, kiivetään, keinutaan…
  • hienomotorisia taitoja, esim. maalataan, askarrellaan, muovaillaan…

lisäksi pienissä porukoissa leikitään, pelataan ja jutellaan Välillä toimimme myös yhtenä ryhmänä laulaen, leikkien liikuntaleikkejä ja nauttien yhdessäolosta.

Käytämme paljon tukiviittomia ja kuvia jäsentämään päivän kulkua sekä helpottamaan asioiden ymmärtämistä. Lapset hyödyntävät kuvia ja viittomia kukin omien tarpeidensa mukaan.

Yhteistyö vanhempien kanssa on meille tärkeää. Pyrimme vaihtamaan kuulumisia päivittäin. Lisäksi varaamme aikaa pidemmälle keskusteluhetkelle toimikauden alkupuolella sekä aina tarvittaessa.

Hippiäiset

1-3 v.
puh. 040 128 5900

varhaiskasvatuksen opettaja Mia
varhaiskasvatuksen opettaja Hanna
lastenhoitaja Tuire
perhepäivähoidon varahoitaja Irmeli

Kuukkelit

3-4 v.
puh. 040 551 9264

varhaiskasvatuksen opettaja Marita
varhaiskasvatuksen opettaja Riikka
lastenhoitaja Noora
avustaja Maarit

Satakielet

3-6 v. pienennetty ryhmä
puh. 0400 154 925

varhaiskasvatuksen erityisopettaja Saija
lastenhoitaja Pilvi
lastenhoitaja Sanna
lastenhoitaja Sari
avustaja Suvi

Varpuset

4-5 v.
puh. 040 552 9521

varhaiskasvatuksen opettaja Johanna
varhaiskasvatuksen opettaja Marjut
lastenhoitaja Eija
lastenhoitaja Katariina

laitosapulaiset Anne ja Marjo

Sähköisen asioinnin linkki

Sähköisen asioinnin linkki (ei voimassa olevaa asiakassuhdetta)

TietoEdu-hoitoaikasovellus