Vuokra-asunnot

Kunnan vuokra-asuntotuotanto on pääosin hoidettu kiinteistöyhtiöpohjaisena. Kunnan suoraan omistamien vuokra-asuntojen määrä on varsin vähäinen. Kiinteistöyhtiöitten omistamat vuokra-asunnot ovat kaikki aravalainoitettuja tai korkotukilainoitettuja. Kunnan suoraan omistamat vuokra-asunnot ovat joko aravalainoitettuja, korkotukilainoitettuja tai ns. vapaarahoitteisia.

Arava- ja korkotukilainoitettujen asuntojen asukasvalinnassa noudatetaan valtioneuvoston vahvistamia asukasvalintaperusteita. Perusteet ovat asunnonhakijan asunnontarve, tulot ja varallisuus. Hakijoista on valinnassa asetettava etusijalle asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, pienituloisimmat ja vähävaraisimmat.

Kunnan omistaman vanhustentalon asukasvalinnassa noudatetaan sosiaalilautakunnan vahvistamia valintaperusteita.

Kunnan kiinteistöyhtiöiden vapaat asunnot, tiedustelut ja hakemukset:

Helenta Oy
Päivi Virtanen
puh. 050 585 6775
paivi.virtanen(a)helenta.fi
www.helenta.fi

Vuokra-asuntojen sijainnit ja määrät

Kunnan omistamat aravalainoitetut/korkotukilainoitetut asunnot

Kiinteistö Osoite Asunnot
Kiinteistö Oy Tuulenportti Tuulentie 5 1 kpl
Tuulentien rivitalo Tuulentie 32 4 kpl
Asunto Oy Halavanpuisto Viljakuja 2 2 kpl
Vanhustentalo Sillankorvantie 4 8 kpl

Kiinteistö Oy Horsmanhakan omistamat arava- ja korkotukilainoitetut asunnot

Kiinteistö Osoite Asunnot
Horsmantie Horsmantie 11-15 17 kpl
Halavantie Halavantie 1 8 kpl
Asunto Oy Halavanpuisto Viljakuja 2 2 kpl
Viljakuja Viljakuja 4 10 kpl
As Oy Auran Mäkirinne Mäkitie 14 4 kpl
Kisatie Kisatie 10 6 kpl
Puistotie Puistotie 4 11 kpl

Kiinteistö Oy Auran Vuokratalojen omistamat aravalainoitetut asunnot

Kiinteistö Osoite Asunnot
Kisakuja Kisakuja 1 4 kpl

Vuokra-asuntoja voi hakea ns. jatkuvalla hakumenettelyllä. Hakemukseen tulee liittää työnantajan todistus nykyisistä kuukausituloista kaikkien ruokakunnan tulonsaajien osalta. Muita liitteitä hakemukseen voi liittää tarpeen mukaan osoittamaan esim. asunnontarvetta.

Ns. jatkuva hakemus on syytä uusia kolmen (3) kuukauden välein asunnontarpeessa ym. seikoissa mahdollisesti tapahtuneiden muutosten selvittämiseksi.

Hakemuslomakkeita on Helenta Oy:n toimistossa (Nikkarinkuja 8, Aura) ja kunnanvirastossa (Perkkiönkuja 2, Aura). Hakemuksen voi myös ladata Helentan tai kunnan sivuilta.

Lomakkeet voi palauttaa seuraaviin osoitteisiin

Helenta Oy
Nikkarinkuja 8, 21380 AURA
puh. 050 585 6775

Auran kunta
Vuokra-asunnot
PL 24, 21381 AURA