Vuokra-asunnot

Kunnan vuokra-asuntotuotanto on pääosin hoidettu kiinteistöyhtiöpohjaisena. Kunnan suoraan omistamien vuokra-asuntojen määrä on varsin vähäinen. Kiinteistöyhtiöitten omistamat vuokra-asunnot ovat kaikki aravalainoitettuja tai korkotukilainoitettuja. Kunnan suoraan omistamat vuokra-asunnot ovat joko aravalainoitettuja, korkotukilainoitettuja tai ns. vapaarahoitteisia.

Arava- ja korkotukilainoitettujen asuntojen asukasvalinnassa noudatetaan valtioneuvoston vahvistamia asukasvalintaperusteita. Perusteet ovat asunnonhakijan asunnontarve, tulot ja varallisuus. Hakijoista on valinnassa asetettava etusijalle asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, pienituloisimmat ja vähävaraisimmat.

Ennen vuokrasopimuksen solmimista takuuvuokra ja ensimmäisen kuun vuokra tulee olla maksettuna, myös hakijan luottotiedot tarkastetaan.

 

Kunnan kiinteistöyhtiöiden vapaat asunnot, tiedustelut ja hakemukset:

Helenta Oy
Päivi Virtanen
puh. 050 585 6775
paivi.virtanen(a)helenta.fi
www.helenta.fi

Vuokra-asuntojen sijainnit ja määrät

Kiinteistö Oy Horsmanhakan omistamat arava- ja korkotukilainoitetut asunnot

Kiinteistö Osoite Asunnot
Horsmantie Horsmantie 11-15 17 kpl
Halavantie Halavantie 1 8 kpl
Asunto Oy Halavanpuisto Viljakuja 2 2 kpl
Viljakuja Viljakuja 4 10 kpl
As Oy Auran Mäkirinne Mäkitie 14 4 kpl
Kisatie Kisatie 10 6 kpl
Puistotie Puistotie 4 11 kpl

Kiinteistö Oy Auran Vuokratalojen omistamat aravalainoitetut asunnot

Kiinteistö Osoite Asunnot
Kisakuja Kisakuja 1 4 kpl

Kunnan omistamat aravalainoitetut/korkotukilainoitetut asunnot

Kiinteistö Osoite Asunnot
Kiinteistö Oy Tuulenportti Tuulentie 5 1 kpl
Tuulentien rivitalo Tuulentie 32 4 kpl
Asunto Oy Halavanpuisto Viljakuja 2 2 kpl
Vanhustentalo Sillankorvantie 4 8 kpl

Vuokra-asuntoja voi hakea ns. jatkuvalla hakumenettelyllä. Hakemukseen tulee liittää todistus nykyisistä kuukausituloista kaikkien ruokakunnan tulonsaajien osalta. Muita liitteitä hakemukseen voi liittää tarpeen mukaan osoittamaan esim. asunnontarvetta.

Ns. jatkuva hakemus on syytä uusia kolmen (3) kuukauden välein asunnontarpeessa ym. seikoissa mahdollisesti tapahtuneiden muutosten selvittämiseksi.

Hakemuslomakkeita on Helenta Oy:n toimistossa ja kunnanvirastossa. Hakemuksen voi myös ladata Helentan tai kunnan sivuilta

Vuokra-asuntohakemuksen voi palauttaa Auran kunnanvirastoon. Auran kunnan yhteystiedot löydät sivun alalaidasta.
Hakemuksen voi palauttaa myös Helentan toimistoon.