YEL-todistus

Auran kunnalle palveluja myyvän on huomioitava, että itsenäisten yrittäjien (toiminimi, yksityishenkilö) on toimitettava kunnalle YEL-todistus ennen palvelun myymistä.

Kuntien eläkevakuutuksen ohjeiden mukaisesti eläketurvaa tulee karttua kaikesta tehdystä työstä. Jos kunta ostaa palveluja itsenäiseltä yrittäjältä (toiminimi, yksityishenkilö), täytyy kunnan selvittää yrittäjän eläkevakuutus ja pyytää yrittäjää toimittamaan todistus yrittäjän eläkevakuutuksesta (YELtodistus).

Jos yritystoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti 4 kk, itsenäisen yrittäjän on otettava 6 kk:n kuluessa yrittäjän eläkevakuutus. Yrittäjätoiminnan ollessa vähäistä (vuosittain eläkelaitoksen vahvistama työtuloraja), ei henkilö ole velvollinen ottamaan itselleen YEL-vakuutusta ja työ kuuluu kunnallisen eläkejärjestelmän (KuEL) piiriin.

Jos itsenäisellä yrittäjällä ei ole eläkevakuutusta, täytyy kunnan maksaa laskutetusta työstä tai palvelusta KuEL-eläkemaksua. Yrittäjän kunnalle lähettämä lasku maksetaan yrittäjälle palkanmaksun periaatteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kunta maksaa yrittäjälle laskun summan vähennettynä eläkemaksulla ja mahdollisesti verolla. Verojen maksun vaihtoehtoina ovat ennakonperintärekisteriin kuuluminen tai verokortti. Palvelun tilaaja tarkistaa YTJ:stä, kuuluuko yrittäjä ennakonpidätysrekisteriin. Mikäli ei kuulu, pidätetään veroa verokorttitietojen mukaan.

Eläkkeellä oleva yrittäjä toimittaa todistuksen eläkkeellä olostaan. Eläkkeellä oleva henkilö kuuluu KuEL:n piiriin 68-69 vuoden iän täyttymiskuukauden loppuun ja näin ollen kunta on velvollinen suorittamaan työntekijä- ja työnantajamaksut KEVA:lle, jos YEL-todistusta ei ole.

YEL-todistus toimitetaan ensisijaisesti sähköpostilla sitä pyytäneelle henkilölle, mieluiten pdf-tiedostona. YEL-todistus, ilmoitus puuttuvasta yrittäjän eläketurvasta tai todistus eläkkeellä olosta lähetetään ensimmäisen laskutuskerran yhteydessä ja sen jälkeen vuosittain.