Tuotekehitys

Tuotekehitystoiminnan avulla yritys pyrkii kehittämään ja karsimaan olemassa olevia tuotteitaan tai saamaan markkinoille uusia tuotteita. Usein tuotekehityksessä käytetään apuna esim. yliopistoja, ammattikorkeakouluja, tutkimuslaitoksia tai muita yrityksiä. Tuotekehitysprosessissa syntyy usein innovaatioita. Innovaatio tarkoittaa, että yritys on luonut tietoa ja osaamista yhdistelemällä uuden tai olennaisesti parannetun tuotteen, prosessin tai menetelmän.

Elinkeinoasiantuntijamme neuvoo ja ohjeistaa yrityksiä tuotekehitysaihioiden tunnistamisessa, niiden eteenpäin viemisessä ja rahoituksen hankkimisessa. Kauttamme saat tietoa mm. Ely-keskuksen ja Tekesin tarjoamista mahdollisuuksista. Ely- keskuksen yrityksen kehittämispalveluita voi hyödyntää mm. uutuustutkimuksen, markkinaselvityksen tai tekniikkaan tai valmistukseen liittyvien selvitysten tekemiseen. Tekesin innovaatiorahoituksen avulla yritys voi lisätä osaamistaan ja parantaa tuotteiden ja palveluiden kilpailukykyä. Rahoitusta voi käyttää tuotteiden, palvelujen, liiketoimintamallin, menetelmien ja osaamisen kehittämiseen. Mitä suurempi on innovaation uutuusarvo ja mitä kauempana markkinat ajallisesti ovat, sitä suuremmalla osuudella Tekes voi olla mukana.