Yrityksen perustamisneuvonta ja henkilökohtainen neuvonta

Hyvän ja menestyvän yrityksen taustalla on lähes poikkeuksetta toimiva liikeidea, hyvin toteutettu liiketoimintasuunnitelma ja osaava yrittäjä. Huolellisen suunnittelun avulla voidaan vähentää merkittävästi yritystoimintaan liittyviä riskejä.

Opastamme oman yritystoiminnan aloittamista harkitsevia henkilöitä. Neuvontamme on henkilökohtaista, maksutonta ja ehdottoman luottamuksellista. Tavoitteenamme on edistää kannattavien ja työllistävien yritysten syntyä seudulle.

Henkilökohtaisessa tapaamisessa käydään läpi liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat. Selvitämme myös mahdollisuuden starttirahaan. Neuvonnan jälkeen yrityksen perustamista suunnitteleva pystyy paremmin harkitsemaan, onko yrityksen perustaminen tarkoituksenmukaista ja kannattavaa.

Elinkeinoasiantuntija auttaa ja neuvoo yrityksen perustajaa erilaisissa kysymyksissä, kuten mahdollisissa lupa-asioissa, yritysmuodon valinnassa sekä perustamisilmoituksen tekemisessä. Asiakkaiden käytössä on laaja, eri yritystoiminnan osa-alueet tunteva asiantuntijaverkosto. Neuvomme myös erilaisten rahoitushakemusten ja muiden hakemusten sekä niiden liitteiden laatimisessa.