Yrityksen rahoitussuunnittelu

Yritys rahoittaa toimintaansa pääosin tuotteiden ja palveluiden myynnistä saatavalla tulorahoituksella. Toiminnan kehittämiseen ja erilaisiin investointeihin yritykset tarvitsevat usein myös yrityksen ulkopuolelta tulevaa rahoitusta, jota on mahdollista saada julkisilta rahoittajilta, kuten Ely- keskus, Finnvera, Tekes ja Teollisuussijoitus, tai yksityisiltä rahoittajilta, joita ovat esim. pankit ja pääomasijoittajat. Elinkeinoasiantuntijamme auttaa ja neuvoo sinua liiketoimintasi tarpeisiin soveltuvien rahoitusvaihtoehtojen kartoittamisessa.

Elinkeinoasiantuntija

–   auttaa rahoitussuunnittelussa, kuten rahoitustarpeiden arvioimisessa ja yrityksellesi soveltuvien rahoitusratkaisujen kartoittamisessa. Rahoittajan näkökulmasta tärkeimpiä dokumentteja ovat liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat.

–   neuvoo ja opastaa mm. investointeihin, liiketoiminnan kehittämiseen ja työntekijän palkkaamiseen liittyvien tukien ja rahoituksen (esim. Ely-keskus ja Finnvera) hakemisessa. Ota yhteyttä hyvissä ajoin ennen toimenpiteiden aloittamista, koska julkisen rahoituksen ehtona on, että jo aloitettua hanketta ei rahoiteta.

–   avustaa starttirahan hakemisessa ja toimittavat asiantuntijalausunnon TE-toimistoon starttirahahakemuksesi käsittelyn tueksi.