Yrityksen terveyttäminen ja muutostilanteet

Haastavissa muutostilanteissa tarjoamme yrittäjälle henkilökohtaisen ja luottamuksellisen keskustelukumppanin. Yhdessä etsimme uuden suunnan yrityksen toimintaan ja mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot. Älä jää yksin ongelmien keskellä, ota meihin yhteyttä!

Autamme yrittäjää kartoittamaan yrityksen tilanteen ja eri etenemisvaihtoehdot. Yrityksen tilanteesta riippuen vaihtoehtoja voivat olla esim. yritystoiminnan jatkomahdollisuuksien ja toimintaedellytysten selvittäminen, yrityssaneeraus tai toiminnan hallittu alasajo. Etsimme käyttöösi osaavat asiantuntijat ja selvitämme eri rahoitus- ja tukimuodot yrityksesi kannattavuuden ja kasvun tukemiseen.

Myös Varsinais-Suomen Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut ovat alueen yritysten käytettävissä. Työ- ja elinkeinotoimisto antaa tietoa mm. muutosturvaan, työttömyysturvaan ja henkilöstön työnhakuun liittyen. Neuvonta on maksutonta. Työ- ja elinkeinotoimisto järjestää tarvittaessa infotilaisuuksia työnantajan tiloissa. Työ- ja elinkeinotoimisto voi olla myös järjestämässä lomautusajalle ammattitaitoa nostavia koulutuksia, joissa lomautettua tai irtisanottua henkilöstöä koulutetaan hyödyntämällä ELY-keskuksen tukemaa yhteishankintakoulutusta.