Yritysten tuki kesätyötekijän palkkaamiseksi

Auran kunta myöntää auralaisille yrityksille ja yhdistyksille tukea nuorten kesätyöntekijöiden palkkauskustannuksiin.
Hakulomake löytyy alta ja lomakkeen voi myös noutaa kunnanvirastosta tai nuorisokahvila Cafescosta. Hakemukset toimitetaan 29.5.2020, klo 15.00 mennessä kunnanvirastoon tai sähköisesti osoitteeseen kunta(a)aura.fi. 

Hakemus kesätyöntekijän palkkatuelle 2020

TUKI YRITYKSILLE KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAUKSEEN

Auran kunta myöntää auralaisille yrityksille ja yhdistyksille tukea nuorten kesätyöntekijöiden palkkauskustannuksiin.

Hakulomake on osoitteessa www.aura.fi. Työnantajan tulee tehdä määräaikaan mennessä ennakkovaraus tukea varten. Hakemukset toimitetaan määräaikaan perjantaina 29.5.2020 klo 16.00 mennessä kunnanvirastoon tai sähköisesti osoitteeseen kunta@aura.fi, otsikkoon ”Kesätyöllistämistuki”.

Tukea myönnetään kahden viikon mittaisiin, yhtäjaksoisiin työsuhteisiin, ajalla 1.5.-31.8.2020

– Työllistämisaika on yhtäjaksoinen, vähintään kahden viikon työllistämisjakso.

– Työllistämistuen arvo on 120 €/nuori/ kaksi viikkoa.

– Työllistettävän tulee olla auralainen, vuosina 1999-2004 syntynyt nuori, joka ei ole työnantajan perheenjäsen.

– Nuorelle maksettava palkka on vähintään 360 €/kaksi viikkoa.

– Hakuaika: 20.3.-29.5.

Ennen tuen maksamista, viimeistään syyskuun loppuun 30.9. mennessä tulee kunnalle toimittaa oikeaksi todistettu palkanmaksutosite, josta selviää  työllistettävälle maksettu palkka ja työssäoloaika.