Yritysten tuki kesätyötekijän palkkaamiseksi

Auran kunta myöntää auralaisille yrityksille ja yhdistyksille tukea nuorten kesätyöntekijöiden palkkauskustannuksiin.

Työnantajan tulee tehdä määräaikaan mennessä ennakkovaraus tukea varten. Hakemukset toimitetaan määräaikaan perjantaina 28.5.2021 klo 15.00 mennessä kunnanvirastoon tai sähköisesti osoitteeseen kunta@aura.fi, otsikkoon ”Kesätyöllistämistuki”.

Hakulomake löytyy alta ja lomakkeen voi myös noutaa kunnanvirastosta tai nuorisokahvila Cafescosta.

Hakemus kesätyöntekijän palkkatuelle 2021

Tukea myönnetään kahden viikon mittaisiin, yhtäjaksoisiin työsuhteisiin, ajalla 1.5.-31.8.2021

– Työllistämisaika on yhtäjaksoinen, vähintään kahden viikon työllistämisjakso.

– Työllistämistuen arvo on 120 €/nuori/ kaksi viikkoa.

– Työllistettävän tulee olla auralainen, vuosina 2000-2005 syntynyt nuori, joka ei ole työnantajan perheenjäsen.

– Nuorelle maksettava palkka on vähintään 360 €/kaksi viikkoa.

– Hakuaika: 2.3.-28.5.

Ennen tuen maksamista, viimeistään syyskuun loppuun 30.9. mennessä tulee kunnalle toimittaa oikeaksi todistettu palkanmaksutosite, josta selviää  työllistettävälle maksettu palkka ja työssäoloaika.