Eritasoliittymän alue

Auran eritasoliittymän alue sijaitsee Auran taajamakeskustan ja valtatien 9 välissä. Valtatien 9 ja Saloon johtavan maantien 224 risteyksestä avautuu vilkkaasti liikennöity sisääntuloväylä Auran keskustaan. Alueelle on kaavoitettu tontteja kaupalle, palveluille ja asunnoille. Uuden palvelukeskittymän ansiosta Auran keskustalla on entistäkin paremmat mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa kaupallisten palvelujen paikallisena keskuksena.

Voit tutustua alueeseen myös karttasovelluksesta sekä Turun karttapalvelussa.

Auran taajamakeskuksesta 10 km säteelle sijoittuu lähes 10000 asukasta ja 5 km säteelle n. 4000 asukasta. Liikenteellisesti Aura sijaitsee keskellä 500000 asukkaan Varsinais-Suomea.

Varsinais-Suomen Kaupan palveluverkkoselvityksessä todetaan Auran osalta, että Auran väestöpohja 10 km säteellä luo parempia edellytyksiä erikoistavarakaupan (keskustaerikoiskauppa ja ns. tiva -kauppa) kysynnälle kuin seudun paikalliskeskukset keskimääräisesti. Selvityksessä todetaan myös, että Aura on Loimaan seudun paikalliskeskuksista suurin sekä väestöpohjaltaan että kaupan tarjonnaltaan. Kunnan kasvavan väkiluvun myötä edellytykset kaupan kehittämiselle ovat hyvät. Kun tarkastellaan väestöpohjan ohella alueen isompien teiden keskimääräistä vuorokausiliikennettä (n. 13 000 autoa), soveltuu Auran eritasoliittymän alue erinomaisesti kaupallisille toiminnoille.

Valtatien 9 ja maantien 224 risteykseen on laadittu alustava yleissuunnitelma eritasoliittymästä. Muutoksen myötä taajaman liikenteellinen saavutettavuus kehittyy myönteisesti. Tiehankkeen toteutusaikataulu on kuitenkin määrittelemättä eikä se sisälly Liikenneviraston tai Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toteuttamisohjelmiin.